V: Kommissionens udspil er ikke lov

Det opgør med dagbladenes momsfrihed, som Skattekommissionen angiveligt vil foreslå, er ikke lov, understreger Venstres medieordfører. Oppositionen afviser at forringe vilkårene for de pressede dagblade.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby.
Læs mere
Fold sammen
Det vil få alvorlige konsekvenser for de danske dagblade, hvis regeringen følger det forslag om at lægge moms på dagbladene, som Skattekommissionen efter alt at dømme barsler med. Venstre medieordfører Ellen Trane Nørby maner dog til besindighed.

”Skattekommissionen skal kigge på det samlede skattetryk i Danmark. Det er deres opgave. Men deres forslag er ikke lov. Og rygter om, hvad de vil spille ud med, har jeg ingen kommentarer til,” siger hun og tilføjer, at hun stadig afventer resultatet af et større udredningsarbejde omkring den samlede danske mediestøtte.

”Vi har nedsat et mediestøtteudvalg, der skal kigge på hele mediestøttet. Det venter vi fortsat på resultatet af,” siger Ellen Trane Nørby, der af samme grund ikke ønsker at komme med principielle udtalelser omkring nul-momsen på dagblade.

Det er dagbladet Børsen, der i sin torsdagsudgave beretter, at skattekommissionen blandt andet har udset sig dagbladenes momsfrihed som en af finansieringsmulighederne til skattelettelser på 36 mia. kr.

Hos SF tvivler medieordfører Holger K. Nielsen dog på, at forslaget fra Skattekommissionen får vinger at flyve på.

”Dagbladstøtten er ikke skattepolitik, men mediepolitik. Man er nødt til at se det i sammenhæng med hele mediestøtteordningen. Dagbladene er i en meget svær situation i øjeblikket og er vigtige for demokratiet. Det skal ikke blandes ind i en debat om en skattereform,” siger Holger K. Nielsen. Han vil ikke afvise, at loven om, at der ikke er moms på dagblade kan ændres, men så skal dagbladene kompenseres.

Samme toner kommer fra Socialdemokraterne.

”Det er meget uheldigt, hvis skattekommissionen kommer med et forslag, der ændrer på vores mediestøtte på et enkelt område. Det forventer jeg, at partierne vil tage afstand fra,” siger medieordfører Mogens Jensen, der forudser massiv bladdød, hvis dagblade pålægges moms uden at de kompenseres på anden vis.

”Det vil være en katastrofe for dagbladene. Det vil betyde bladdød med stort D og være totalt ødelæggende for demokratiet og medieverdenen,” siger Mogens Jensen.