Usikkerhed om Proarks videre drift

Hullet i Michael Kaa Andersens Proark-selskaber er større end hidtil antaget. Bankaftaler er udløbet, og selskaberne er afhængige af bankernes velvilje for at kunne fortsætte den igangværende afvikling i et kontrolleret tempo.

Proarks engagement i Bella Center har kostet selskabet dyrt. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

Situationen i erhvervsmanden Michael Kaa Andersens Proark-ejendomsselskaber er endnu værre, end det fremgik af en pressemeddelelse mandag. Regnskaberne for de to søsterselskaber Proark og Proark Properties blev offentligt tilgængelige tirsdag aften, og de viser en negativ egenkapital i de to selskaber på henholdsvis 850 millioner kroner og 555 millioner kroner.

En stor del af den negative egenkapital i Proark Properties er ganske vist gæld på 532 millioner kroner til Proark, men samlet er den negative egenkapital i selskaberne snarere omkring 0,9 milliarder kroner end de 0,8 milliarder kroner, som meldingen lød på mandag.

»Den samlede negative egenkapital er i det niveau. Det store beløb, som Proark Aps har til gode i Proark Properties, medfører, at Proark Properties har en negativ egenkapital på mere end 500 millioner kroner – det er nedskrevet i Proark Aps. Derfor er posten opgjort forskelligt i de to selskaber. Det betyder, at den negative egenkapital i de to selskaber ser større ud, end den reelt er,« siger bestyrelsesformand Michael Brag.

Anstrengt likviditet

Samtidig fortæller de to Proark-regnskaber om udløb af finansielle aftaler, der giver usikkerhed om koncernens fortsatte drift, samt at likviditeten er anstrengt i en række datterselskaber.

De likvide beholdninger i Proark faldt gennem 2012 til 88,5 millioner kroner fra 298,9 millioner kroner ved årets begyndelse. Usikkerheden har medført, at revisorerne er kommet med supplerende oplysninger i de to regnskaber, ligesom de har taget forbehold for regnskaberne, da Proark-selskaberne ikke har indregnet renteswapaftaler, som årsregnskabsloven foreskriver.

Regnskaberne understreger også, at der er usikkerhed om de priser, Proark kan opnå for sine ejendomme. Dermed kan bankernes tab på Proark vokse yderligere. Særligt i Proark Properties, der har ejendomme til en estimeret værdi af knap 1,8 milliarder kroner i sin portefølje, kan der være risiko for nye tab til bankerne. Endelig påpeger revisorerne, at årsrapporterne for Proark og Proark Properties ikke er indsendt til Erhvervstyrelsen inden for den i årsregnskabsloven fastsatte frist.

Lever på bankernes nåde

»Det er et faktum, at der er usikkerhed om likviditeten og ejendommenes værdi, men sådan har det været de seneste tre-fire år. Det afgørende er at have en dialog med kreditorerne om lånene, og hidtil har det vist sig, at de har været bedst tjent med, at vi reducerer balancen i god ro og orden, så vi ikke ender med tvangssalg. Det har vist sig at være en nyttig strategi for kreditorerne, så jeg har ingen grund til at tro, at det skulle ændre sig,« siger Michael Brag.

Usikkerheden om ejendommenes værdi skal også ses i lyset af, at det i løbet af 2012 med bestyrelsesformandens ord har kostet »smerteligt« på egenkapitalen at sælge fra på et presset marked.

Det har også været et problem for Proark-selskaberne, at bankforbindelser som Finansiel Stabilitet, FIH Erhvervsbank og Alm. Brand Bank selv har arbejdet hårdt på at få nedbragt deres balancer og derfor har krævet ejendomme frasolgt, selv om vilkårene ikke har været optimale.

»Kreditorerne kan og kunne have trukket stikket, men det har de ikke gjort. Vi er ved at afvikle de dele, hvor bankaftalerne er udløbet, og venter det afklaret inden for kort tid. Dermed kan vi sige farvel til et par kreditorer, og så er vi nede i nærheden af en god håndfuld kreditorer,« siger Michael Brag.

Afviklingen betød, at balancen i Proark i løbet af 2012 blev reduceret til 0,8 milliarder kroner fra 4,5 milliarder kroner ved årets begyndelse – ikke mindst på grund af frasalg af en stor aktiepost i Bella Center samt den kriseramte Basisbank.

Balancen i Proark Properties blev via ejendomssalg – først og fremmest i Berlin – reduceret med et par hundrede millioner kroner til godt 1,9 milliarder kroner.