USA luner i Lundbeck-regnskab

Medicinalkæmpen Lundbeck har fået glæde af den stigende dollar. Men den samlede omsætning gik tilbage. Samtidig kom selskabet ud af 2014 med et minus efter skat på 153 mio. kr.

Foto: Torkil Adsersen

Lundbecks årsregnskab 2014 viser med al ønskelig tydelighed, at selskabet står midt i en dyb patentkløft. Selskabets omsætning faldt 12 pct. til 13,5 mia. kr., men indtjeningen også dykkede kraftigt, især i årets fjerde kvartal. Lundbeck kommer dermed ud af 2014 med et underskud før skat på 153 mio. kr. Og det bliver ikke bedre i 2015, tværtimod.

Lyspunkterne i selskabet er salget af nye produkter, og selskabets ekspansion på det amerikanske marked.

Især salget af selskabets nye produkter, der trækker væksten. Nye produkter, som blandt andet omfatter selskabets nye depressionsmiddel Brintellix og alkoholpillen Selencro, voksede med 46 pct. i lokal valuta til og udgør nu 33 pct. af selskabets samlede omsætning.

Geografisk var det især det amerikanske marked, der trak væksten. Salget i USA steg 43 pct. målt i lokal valuta til 3,8 mia. kr. og udgør nu 28 pct. af Lundbecks samlede omsætning.

Men selvom USA luner i Lundbecks regnskab, står det sløjt til med indtjeningen.

Selskabets driftsresultat blev på 99 mio. kr., mens nettoresultatet efter skat blev et tab på 153 mio. kr.

På Lundbecks kerneforretninger gik det dog bedre, og selskabet oplyser, at driftsindtjeningen på den underliggende forretning (EBIT) nåede 1,2 mia. kr.

»Vi er tilfredse med udviklingen gennem 2014, hvor vi med 39 lanceringer af nye lægemidler gennemførte det højeste antal i Lundbecks historie og samtidig indfriede vores finansielle forventninger,« udtaler Lundbecks bestyrelsesformand Håkon Björklund, i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

Han er især tilfreds set i lyset af, at selskabet har et meget højt aktivitets- og investeringsniveau i en periode, hvor selskabet samtidig møder hård konkurrence fra kopimedicin på en række markeder.

Håkon Björklund, der har overtaget ledelsen af Lundbeck, indtil selskabet får fundet en afløser for Ulf Wiinberg, der måtte forlade selskabet i november, er især glad for at salget af nye lægemidler går som planlagt, og at selskabets ekspansion i USA og på Internationale Markeder skrider frem.

Håkon Björklund benytter også lejligheden til at gøre forventningerne til 2015 mere præcise. Selskabet forventer nu en omsætning i størrelsesorden 13,2 til 13,7 mia. kr., mens driftsindtjeningen i den kerneforretningen ventes at blive et stort rundt nul.

Det skyldes, at selskabet fortsætter sine mange lanceringer. Faktisk vil 2015 sætte ny rekord med 50 lanceringer verden over. Det er især udrulningen af Brintellix og skizofreni-midlet Abilify Maintena, der er forklaringen.

Samtidig fortsætter selskabet med at investere kraftigt i at udvikle nye lægemidler og går nu som noget nyt ind i ADHD-området.

»Vi vil udover lanceringer også fortsat investere tungt i forskning og udvikling, blandt andet i udvikling af stoffer mod Alzheimer's sygdom og helt nye programmer inden for ADHD, der kan blive et nyt sygdomsområde for os,« siger Håkon Björklund.