Undervandsrobot kan gøre havvindmøller billigere

Dykkervirksomheden SMU vil surfe med på offshore-bølgen, og branchen viser stor interesse for deres robot, der vedligeholder skibe under vand. Håbet er at bide sig fat på nye markeder.

Lars Hedegaard Petersen og Mogens Jørgensen (i dykkerdragt) fra virksomheden Ship Maintenance Underwater (SMU) i færd med at teste udstyr på havnen i Horsens. SMU har udviklet en undervandsrobot, der kan vedligeholde og fjerne begroninger på skibe under vandet. Foto: Bo Amstrup Fold sammen
Læs mere

Lars Hedegaard Petersen og Mogens Jørgensen har egentlig en fin forretning i Skanderborg. De dykker ned under store skibe i de danske havne, hvor de fjerner fastgroede alger og renser skibenes skruer.

Men efter megen snak om, at der ville komme nye skærpede miljøkrav i 2015, begyndte de at effektivisere deres udstyr.

Men de to forudså, at der skulle mere til for at leve op til de kommende miljøkrav, og det har altid kriblet i opfindergenet under våddragten hos de to dykkere.

Derfor begyndte de at udvikle en ubemandet undervandsrobot, der kan gøre arbejdet hurtigere og mere miljørigtigt. Blot med et joystick fra skibets bro, kan personalet manøvrere undervandsrobotten. Når robotten for eksempel renser skroget, kan den pumpe vandet omkring dem op til overfladen, så det ikke forurener mere end højest nødvendigt. Og det opdagende man i offshore-branchen.

For selv om robotten stadig kun er på prototypestadiet, har SMU fået flere forespørgsler fra interesserede virksomheder i vind-, olie- og gasindustrien. De vil udnytte de to dykkeres opfindelse til at fjerne alger og andet skidt på fundamenterne, der bærer borerigge og havvindmøller.

»Der åbner sig et nyt marked for os, der på længere sigt kan skabe arbejdspladser,« siger Lars Hedegaard Petersen, der er medejer af SMU.

Han fortæller, at undervandsrobotten ventes at komme i vandet 1. april 2014 og indgå i arbejdsdagen under vand. Derfra kan virksomheden bare drømme. Og selv om undervandsrobotten var tænkt til skibsindustrien, arbejder de to dykkere stålfast på at omstille sig til offshore-branchen. For det er ikke helt skidt at være med på den bølge, som Lars Hedegarrd Petersen siger.

Det giver god mening at udvikle undervandsrobotter, der kan fjerne begroning på borerrigges og havvindmøllers fundamenter, fortæller Klaus Andersen, chef ved Rambøll Vindenergi i Esbjerg. På længere sigt kan det ifølge ham potentielt forlænge levetiden på visse fundamenter.

»Marinbegroningen, der består af forskellige organismer som muslinger og andre bløddyr samt øvrige mikroorganismer, sætter sig fast som et grønt lag på fundamentet under havets overflade. Det øger belastningen på fundamenterne, når bølgerne rammer konstruktionen,« siger Klaus Andersen.

Han forklarer, at hvis undervandsrobotterne systematisk renser det lag af, så kan det potentielt reducere stålmængden i selve konstruktionsfasen og blive billigere at grundlægge havvindmølleparker. Men hvorvidt, det er tilfældet, kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt.