Undertage under lup

Byggeskadefonden (støttet nybyggeri) og BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse), har de senere år dokumenteret, at der er omfattende problemer med undertage. Der er eksempler på, at det allerede efter få år har været nødvendigt at nedtage hele tagbeklædningen for at udbedre forholdene i tagkonstruktionen med store udgifter og gener til følge. Derfor har Dansk Byggeri, Byggeskadefonden og BvB nu stiftet Dansk Undertags-klassifikationsordning (DUKO) Aps, hvor producenter og leverandører mod gebyr kan få deres materialer DUKO-klassificeret. Den nye ordning er en videreudvikling af den ordning som Dansk Byggeri etablerede for nogle år siden.DUKO ApS er en frivillig ordning for producenter og leverandører af undertage. For at et materiale kan blive klassificeret, skal producenten kunne dokumentere en række forhold som f.eks. styrke vejrbestandighed og bygbarhed. Det er også et krav, at producenten har udarbejdet en grundig monteringsvejledning, der viser den håndværksmæssigt korrekte brug af materialet.DUKO Aps har udpeget SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) til at varetage sekretariatsopgaven, herunder vurderingen og klassifikationen af undertagsprodukterne. På DUKO''s hjemmeside kan man få mange flere oplysninger om ordningen og se de første undertage, der er klassificeret.

høy