Ulrik Nødgaard: Mindre rigide krav til bankerne

Som tidligere direktør i Finanstilsynet var Ulrik Nødgaard med til at stramme reguleringen i banksektoren, men som ny direktør for sektorens brancheorganisation slår han på tromme for at lempe kravene. Det er dog særligt EU-kravene, han har fokus på

Ulrik Nødgaard er som ny direktør i Finansrådet blevet bankernes førende lobbyist. Foto: Asger Ladefoged
Læs mere
Fold sammen

For ganske få måneder siden var Ulrik Nødgaard direktør i Finanstilsynet og dermed vagthund over for banksektoren, men for to uger siden tiltrådte han som ny direktør i bankernes brancheorganisation, Finans­rådet, og er derfor nu lobbyist for selv samme banksektor. En række opgaver er på blokken, og to af de helt store er dels at sikre, at bankerne ikke bliver pålagt unødvendigt mange regler og krav, dels at sikre lige konkurrencevilkår for bankerne og konkurrenterne

De mindre pengeinstitutter advarede tidligere på året – da Ulrik Nødgaard var tilsynsdirektør - om, at overregulering kvæler det spirende opsving i økonomien. Ulrik Nød­gaard mener dog, at det særligt er EU-reglerne, der er problemet.

»Det, der er administrativt tungt, kommer helt overvejende fra Europa. Charmen ved det er, at vi har ens regler i alle 28 lande, men skyggesiden ved det er, at når man laver regulering ude i Europa, så bliver det meget tungt,« siger han.

En af banksektorens helt store hoved­piner er kampen mod hvidvaskning af penge, hvor reguleringen er blevet så skrap, at det administrativt pålægger bankerne en enorm byrde.

»De indberetningsløsninger, der bliver udviklet på europæisk niveau, er jo tænkt til Deutsche Bank eller BNP Paribas, men de bliver jo væltet ned over mine medlemmer, uanset hvor små de er. Og det er noget, som vi også vil prøve at påvirke,« siger Ulrik Nødgaard og kalder hvidvaskningsreglerne for rigide.

»Hvidvaskningsreglerne kan virke meget firkantede, så er der noget at kigge på,« siger han.

Ulrik Nødgaard slår fast, at det er hans indtryk, at bankerne lægger sig i selen for at leve op til kravene – og at tilsynet må sikre, at det sker. På det seneste har man alligevel set, at selv en storbank som Nordea har haft svært ved at leve op til reglerne, hvilket har udløst bøder i millionklassen og advarsler fra det svenske tilsyn om at få frataget banklicensen.

Ifølge Ulrik Nødgaard trænger reglerne til en gennemgang for at sikre, at man ikke skyder gråspurve med kanoner.

»Den hvidvaskregulering, vi har, kommer ud af amerikansk tradition, og man kan godt spørge sig selv, om vi som samfund får værdi for pengene, for det er ganske betydelige ressourcer, der bliver lagt i det. Nu kommer der snart et nyt direktiv, som skal implementeres, og det vil selvfølgelig være en naturlig lejlighed til at tage den diskussion; kan vi på den måde, vi griber det an på, få mere værdi for pengene i forhold til de ressourcer, vi bruger på det,« siger Ulrik Nødgaard.

En anden af Ulrik Nødgaards store opgaver er at forstå og håndtere bankernes kommer­cielle udfordring. Banksektoren er på den korte bane presset indtjenings­mæssigt, da efterspørgslen på udlån er lav, og da den lave rente giver ringe muligheder for at tjene på den overskydende kapital. Godt nok har den lave rente givet bankerne en øget ind­tjening på omlægning af boliglån, men det er ikke en langtidsholdbar kilde til ind­tjening.

Intensiveret konkurrence

Derfor er konkurrencen om at være føren­de på digitale løsninger blevet intensiveret. De danske banker har historisk set været fælles om at udvikle produkter og løsninger såsom Dankortet og Betalings­service, men i takt med den digitale udvikling er sektoren blevet mere splittet. F.eks. gik Danske Bank alene med betalingsløsningen MobilePay, mens de øvrige banker har konkurrenten Swipp.

Den indbyrdes konkurrence medlemsbankerne imellem vil han ikke blande sig i, men den teknologiske udvikling åbner også for helt nye aktører på markedet, og her er det Ulrik Nødgaards opgave at beskytte bankerne ved at sørge for ens konkurrencevilkår.

»Det kan jo ikke nytte, at vi har en penge­institutsektor, der skal leve op til dyre og komplicerede hvidvaskningsregler, hvis der samtidig er andre aktører, der laver noget, der ligner det, som vi laver, men som ikke er underlagt de krav. Det vil vi selvfølgelig være opmærksomme på at sikre.«

De nye digitale løsninger såsom Mobile­Pay har været med til at løfte bankernes image. Det var også tiltrængt efter en finanskrise, hvor danskernes tillid til bankerne led et alvorligt knæk. Tilliden skal genoprettes, men det er ikke en opgave, som Ulrik Nødgaard vil tage på sig.

»Omkring image tror jeg meget på, at det er den enkelte banks løbende dialog med den enkelte kunde, der skal vise, at man kan levere løsninger, som er værdifulde for kunden. Dette lange seje træk er afgørende for tilliden,« siger han.

TV: Finansrådet vil fjerne åbne tilsynsrapporter