Ulovligt salg af tobak på Sundbusserne

23 kroner i moms og afgifter for hver eneste pakke cigaretter solgt i Sundbussernes kiosker siden 1999. Det er, hvad efteropkrævningen kan komme til at lyde på, når de danske og svenske toldmyndigheder har afsluttet deres undersøgelser mod Sundbusserne.

Syv års salg af toldfrie cigaretter og andre tobaksvarer kan være foregået ulovligt fra Sundbussernes kiosker. En efterbetaling kan komme til at koste rederiet 23 kroner for hver eneste pakke.

- Vi taler om afsindigt mange penge, siger afdelingsleder i Skattecenter Københavns Toldrevision, Helge Brown Christensen, til Helsingør Dagblad.

Toldchefen fortæller, at der i et samarbejde mellem dansk og svensk toldvæsen i øjeblikket foregår "en undersøgelse af tobakssalget på HH-Overfarten".

- Jeg kan og må ikke sige, hvilket af rederierne, det gælder.

Den nye Sundbus-direktør Alex Flinder bekræfter imidlertid, at det er hans både, det drejer sig om.

- Nu er sagen ved at blive udredt, men det er én stor misforståelse det hele, siger han.

Da det toldfrie salg på de internationale ruter inden for EU blev afskaffet i 1999, skete det med en bestemmelse om, at der fortsat kunne sælges varer toldfrit på færger og fly til nydelse om bord.

Det drejede sig om mad og drikke, men også om tobak og dermed helt overvejende cigaretter. For cigaretsalgets vedkommende var det imidlertid op til de enkelte lande at vurdere, om en rute havde en længde, så tiden var til at nyde rygning i forbindelse med den mad og drikke, de rejsende havde nydt om bord.

Daværende økonomiminister Marianne Jelved tolkede det således, at der ikke var tid nok på Øresund og Østersøen til, at det kunne berettige salget af en hel pakke toldfrie cigaretter.

Hendes svenske kollega tillod derimod salget af én pakke cigaretter. Derved opstod det besynderlige fænomen, at man kun kan købe tobakken, når færgen befinder sig på svensk farvand.

Betingelsen for salget blev dog også, at det skulle ske de samme steder, hvor alt andet til nydelse om bord blev solgt - altså i barer, caféer og restauranter.

- Rederierne har en bevilling til proviantering, og det fremgår af reglerne, at den ikke gælder for kioskerne, siger Helge Brown Christensen fra Skattecenter Københavns Toldrevision til Helsingør Dagblad.

- Vi har ved kontrol ombord kunnet konstatere, at der på færger mellem Helsingør og Helsingborg sælges tobaksvarer i kioskerne, og vi har ved egne kontrolkøb i barer også købt mere end den ene pakke, der er tilladt. Desuden har vi haft uniformerede toldere stående på kajen for at tjekke, om passagerer på vej i land har haft mere end de to tilladte toldfrie pakker på sig, siger han.

Toldchefen forventer, at der vil falde en afgørelse indenfor en måned.

- Ud fra en regnskabsmæssig beregning kan vi finde ud af, hvad der er solgt i kioskerne.

Og så er det ellers bare at gange antallet af tobakspakker op med de 23 kroner i afgifter og moms.

- Vi vil kunne efteropkræve afgifter og moms siden 1999, hvor det toldfrie salg blev afskaffet, siger Helge Brown Christensen.

- Sundbusserne har fået godkendt salget i alle årene af toldvæsenet, lyder det afvisende fra rederidirektør Axel Flinder til spørgsmålet om, hvorvidt der skulle være foregået noget ulovligt.

- De har været om bord en til to gange hvert år, og salget er sket fra de samme steder alle år, uden der nogensinde er blevet sagt noget.

- Der er tale om én stor misforståelse, og det vil man også nå frem til, når udredningen er gennemført, siger Flinder.

Både HH-Ferries og Scandlines har tilpasset sig reglerne for det toldfrie tobakssalg. Da automater ikke blev accepteret som salgssteder af varer til nydelse om bord, stoppede HH-Ferries helt for tobakssalget i kioskerne og indrettede i stedet en café i forområdet.

Scandlines løste problemet på tilsvarende måde ved at indrette cafésalg stødende op til færgekioskerne.

Kilde: Helsingør Dagblad