Uklar fremtid for TDC efter fondseje

Fremtiden for TDC er ikke særlig klar, når de fem internationale kapitalfonde efter lidt over fire års ejerskab formentlig snart slipper kontrollen.

En plan med benhård trimning, store frasalg af udenlandske aktiviteter og ubønhørligt pres for at frigøre kapital er tilendebragt, og det tidligere statsmonopol mangler en ny kurs under spredt ejerskab på fondsbørsen. Det skriver dagbladet Børsen.

Men kun to ting er sikre om TDC's fremtid: Danmarks største teleselskab skal ikke falde tilbage til tidligere tiders ekspansion uden for landegrænserne, og lønsomheden skal holdes i top for at kunne betale store udbytter til de nuværende og kommende ejere.

Det foreløbige signal fra TDC's top, bestyrelsesformand Vagn Sørensen og koncernchef Henrik Poulsen er, at kursen skal holdes, også efter at TDC formentlig igen skifter ejere.

Hvor er TDC henne om fem år?

»Vi kan ikke sige det nøjagtigt. Norden er fokus. Det vil tage os i en eller anden retning. Frem til 2012 er der fortsat et stort potentiale for at forbedre vores produktivitet, forholdet til kunderne og afsøge vækstlommer. Samlet set udgør det et stærkt udgangspunkt for koncernen,« siger Henrik Poulsen.