UIE's bundlinje ramt af værditab i svensk selskab

Der har været tilbagegang på bundlinjen i 2016 for United International Enterprises (UIE), der tjener sine penge på at eje aktieposter i plantagevirksomheden United Plantations og de svenske investeringsselskaber Melker Schörling og Greenbridge.

Foto: Brian Bergmann

UIE kommer ud af 2016 med et overskud på 38,9 mio. dollar på bundlinjen, og det er et fald fra 58,1 mio. dollar i 2015. Det viser regnskabet, der er offentliggjort mandag.

Det er aktieposten på 1,7 pct. i Melker Schörling, som er forklaringen på det lavere overskud i 2016, da værdien af ejerandelen er mindsket med 9,1 mio. dollar sidste år som følge af en svagere svensk kr. over for dollar.

Melker Schörling er børsnoteret i Sverige og ejer større aktieposter i seks selskaber - blandt andet Securitas og teknologivirksomheden Hexagon.

I 2015 blev værdien af Melker Schörling omvendt opskrevet med 31 mio. dollar, hvorfor sammenligningsgrundlaget har været sværere i 2016.

UIE hæfter sig til gengæld ved, at der har været pæne resultater i plantageselskabet United Plantations, der laver palmeolie og kokosolie i Indonesien og Malaysia.

Her steg overskuddet med 13 pct. til 80 mio. dollar. Selskabet kalder resultaterne meget tilfredsstillende, set i lyset af at området i løbet af 2016 var ramt af naturfænomenet El Niño, som påvirkede produktionen negativt.

UIE lever normalt et liv i skyggen på fondsbørsen, men var for nogle uger siden i vælten, fordi udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) solgte aktier for 74.000 kr. i selskabet, efter at flere skatteeksperter havde belyst UIE's ejerkonstruktion og kritiseret selskabet for at være et skattely, fordi moderselskabet ligger på Bahamas.

I forlængelse af regnskabet for 2016 vil UIE betale et udbytte på 5 dollar per aktie, som er en stigning på 67 pct. i forhold til året før. En femtedel af udbytte er af ekstraordinær karakter, da UIE for nogle uger siden vandt en skattesag i Malaysia.

For 2017 venter UIE et nettoresultat - målt på aktionærernes andel - på niveau med sidste år.

På aktiemarkedet ligger UIE-aktien næsten urørt i 1245 kr. mandag. Det seneste år er aktien steget 28 pct. Selskabet har en markedsværdi af 4,4 mia. kr.