Ugebrev: Danske Bank i front blandt 11 banker

Både bankernes rente- og gebyrindtægter er generelt nedadgående i første kvartal. Og bankernes forrentning af egenkapitalen falder yderligere efter nedgang over en bred kam i 2015.

Det konstaterer Økonomisk Ugebrev Formue med baggrund i 11 bankers første kvartalsregnskaber.

- Lån & Spar, Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank præsterer relativt godt, vurderer ugebrevet.

Første kvartal tyder ifølge ugebrevet på et trægt 2016 for danske banker med faldende basisindtægter og vigende forrentning af egenkapitalen.

- Men kvartalet har også understreget, at landets største bank, Danske Bank, samt også den mindre Lån & Spar Bank, i stigende grad formår at hævde sig over for de danske konkurrenter. Ringkjøbing Landbobank beviser igen sin evne til at holde relativt høje og stabile resultater trods et generelt pres på sektoren, skriver ugebrevet.

RESULTATER KAN AFLÆSES I KURSEN

Ugebrevet bemærker, at præstationerne også afspejler sig på fondsbørsen:

- Danske Banks aktier var fredag middag steget 3,3 pct. i forhold til niveauet en uge tidligere, Sydbank steg med 1,8 pct., mens Nordea var faldet 2,7 pct., Spar Nord var nede med 3,6 pct., og Jyske Bank var faldet 5,8 pct.

I 7 af de 11 banker er nettorenteindtægterne faldende i forhold til 2015, i to er de uændrede, og i to er de stigende: Ringkjøbing Landbobank og Lån & Spar Bank.

- Og de faldende renteindtægter kan ikke som i tidligere år helt eller delvist kompenseres af nettogebyrer og provisioner, da denne post er faldende i 8 ud af de 11 og kun stigende i tre: Lån & Spar Bank, Grønlandsbanken og i Skjern Bank, hvor de øgede gebyrindtægter imidlertid kan forklares med særlig regnskabsteknik, oplyser ugebrevet.

De generelt faldende basisindtægter betyder ifølge ugebrevet, at hver af bankerne er kommet i et slags internt væddeløb om at få reduceret omkostningerne mere end indtægterne.

- I første kvartal har de overvejende tabt dette væddeløb, da omkostningsprocenten, målt enkelt som omkostningerne til personale og administration i procent af nettorente- og gebyrindtægterne, er steget i 9 af de 11 banker. I en tiende, Skjern Bank, skyldes en nedadgående omkostningsprocent et særligt regnskabsteknisk udsving, skriver ugebrevet og fremhæver, at kun i Danske Bank kan ledelsen egentlig præstere en reel nedgang i denne omkostningsprocent.

LAVERE NEDSKRIVNINGER HJÆLPER

Faldende nedskrivninger hjælper i første kvartal i 10 af de 11 banker.

- Men presset på indtægterne er alligevel så stort, at forrentningen af egenkapitalen er for nedadgående i 9 af de 11 banker. Kun i Lån & Spar stiger forrentningen, mens den er omtrent uændret i Danske Bank, skriver ugebrevet og udpeger Lån & Spar med administrerende direktør John Christiansen samt Danske Bank med koncernchef Thomas F. Borgen som vinderne i første kvartal.

/ritzau/FINANS