Udviklingsminister opfordrer firmaer til at investere i Afrika

Inden for de seneste tre år er der kommet 20 partnerskaber igang mellem Danida/Udenrigsministeriet og danske virksomheder, der vil lave socialt ansvarlige investeringer i en række u-lande.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs(V) opfordrer virksomheder til investeringer til gavn for de fattige i bl.a. Afrika og Asien.

Et samarbejde mellem danske pensionskasser og Udenrigsministeriet har allerede banet vejen for danske firmaers socialt ansvarlige investeringer i en række ulande, bl.a. Tanzania og Bangladesh. Og det har pensionskasserne fået 47 millioner kr. i støtte til.

Seneste skud på stammen er det netop indledte samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Danisco i Uganda, hvor Danisco håber at få mellem tre og fem millioner kr. i statsstøtte til den sociale del af projektet.

Ud over træning og uddannelse af bønder og arbejdere går Danisco et skridt videre:

»I vores projekt er der også elementer oplysning mod børnearbejde, og oplysning til bonde- og arbejderfamilierne om HIV og AIDS,« siger direktør for bæredygtighed i Danisco, Søren Vogelsang.

PKA -Pensionskassernes Administration A/S - der er fællesadministration for otte selvstændige pensionskasser inden for social- og sundhedssektoren, og PBU, Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, satser på investeringer i Tanzania og Vietnam.

Desuden har pensionskasserne kig på mulighederne for at investere i andre udviklingslande, som f.eks. Ghana, Bangladesh og Kenya.

20 partnerskaber

Siden starten i 2004 er der kommet 20 partnerskaber igang mellem Danida/Udenrigsministeriet og både små og mellemstore virksomheder og større danske virksomheder, der har lavet socialt ansvarlige investeringer i en række u-lande.

Danida/Udenrigsministeriet støtter normalt virksomhederne med mellem 800.000 kr. og syv millioner kr., f.eks. til træning og uddannelse af fattige bønder og arbejdere. Betingelsen for støtte er, at virksomhederne selv bidrager med 40 procent. Foreløbig har Danisco fået 250.000 kr. fra Danida til forundersøgelser, og firmaet vil lægge en ansøgning ind om mellem tre og fem millioner kr. til det sociale uddannelses- og træningsproduktprojekt for bønder og arbejdere.

Daniscos og de øvrige firmaers samarbejde med Danida og Udenrigsministeriet er lavet under programmet for Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Med OPP-programmet opfordres danske virksomheder til at indgå i offentligt-privat partnerskab med Udenrigsministeriet for at styrke de lokale arbejds- og levevilkår i udviklingslandene.

Samarbejdet mellem Danisco og staten er et godt eksempel på et offentligt-privat partnerskab, der gavner både den danske virksomhed og de fattige i Uganda, mener cand. merc. Helle Johansen fra Danida, der er ansvarlig partskabsprogrammerne i Danida.

Forretning i Afrika

»Der er mange uudnyttede forretningsmuligheder i Afrika. Daniscos køb af vanille i Uganda viser på fornemste vis, at der kan være god forretning i at tænke i nye baner, når der skal købes råvarer.

Ved hjælp af de danske virksomheders viden og ekspertise vil mange lokale virksomheder kunne tilbyde produkter, der kan give konkurrencemæssige fordele for begge parter,« siger udviklingsminister Ulla Tørnæs(V), der i øjeblikket er i Bolivia.

Hun opfordrer andre danske virksomheder til at indgå i et offentligt-privat partnerskab med Udenrigsministeriet, hvor hver part bidrager med sin særlige ekspertise.

»Mange danske virksomheder har en lang tradition for at drive forretning med respekt for miljøet og arbejdernes vilkår. Disse erfaringer sammen med Udenrigsministeriets lokalkendskab og netværk kan være til stor gavn for både virksomheden og de fattige i udviklingslandene,« fastslår Ulla Tørnæs.

Pensionskasserne indskyder i 470 millioner kroner i en kapitalfond, der har fået navnet Private Equity Developing Countries. BankInvest forvalter investeringerne. Udenrigsministeriets bidrag på hele 47 millioner kroner går til at dække ekstraomkostninger ved at investere i udviklingslande.

Tilskuddet skal bruges at finde egnede virksomheder, til forundersøgelser, uddannelse og træning. Desuden skal pengene styrke de etiske, sociale og miljømæssige forhold i de virksomheder, der investeres i.