Udskældt lønsystem fortsætter til 2013

Da Statens Lønsystem endelig - efter flere udsættelser - kom i drift, var det tre gange dyrere end forgængeren og holdt kun budgettet, fordi ikke alle funktioner var klar fra begyndelsen. Nu lægges der endnu op til 250 millioner kroner i en ny kontrakt.

Statens meget udskældte lønsystem bliver nu lagt endegyldigt i hænderne på CSC, og der følger en check på 200-250 millioner kroner med.

Økonomistyrelsen under Finansministeriet har lagt driften og udviklingen af Statens Lønsystem (SLS) hos CSC, men Multidata er taget med ind for at få det videreudviklet.

I august 2005 besluttede Økonomistyrelsen at lade Statens Lønsystem overleve i stedet for at skrotte det og skifte det ud med et andet system fra en privat leverandør. Problemerne med lønsystemet har været mange – og dyre. Allerede i 2004 havde det kostet de danske skatteydere 426 millioner kroner efter at have været undervejs siden 1991. SLS erstattede Statens Centrale Lønsystem fra 1969.

Statens Lønsystem bruges til at beregne, anvise og kontere løn og pension til godt 215.000 statsansatte og 140.000 pensionsmodtagere. Fire millioner udbetalinger om året bliver det til. Lønsystemet kom først i brug i 2003 efter voldsomt politisk røre over de årelange forsinkelser.

Økonomistyrelsen har derfor i forbindelse med den nye aftale, som gælder for 2009-2013, måttet understrege, at »systemet har siden idriftsættelsen sikret en korrekt beregning og rettidig anvisning af lønninger og pensioner«. Til gengæld har der været problemer med, hvor nemt systemet var at bruge, og om den såkaldte oppetid var god nok.

Holdt budget - manglede funktioner

Et par tusinde danske præster fik hver måned lønsedlen tilsendt i to kuverter - side et i den ene, side to i den anden. Det var ikke muligt at se, hvordan det påvirkede fremtidige budgetter, at mange medarbejdere gik på efterløn, eller hvad konsekvenserne af nye overenskomster egentlig var.

Da Statens Lønsystem endelig - efter flere udsættelser - kom i drift, var det tre gange dyrere end forgængeren og holdt kun budgettet, fordi ikke alle funktioner var klar fra begyndelsen.

Statens Lønsystem har dog ikke udbetalt forkert løn til nogen, som det skete i Københavns Kommune, da lønningerne blev udliciteret til Accenture. Til gengæld har meget andet været i vejen, og bølgerne er gået højt.

Lønsystemet, der blev bestilt i 1995, skulle have været færdigt tre år senere, men i 1998 blev startdatoen rykket frem til 2001. Derefter hed det 2002, så 2003, hvor de fleste statsinstitutioner gradvis gik over til det nye lønsystem.

Efter megen politisk ballade nedsatte finansminister Thor Pedersen (V) ved årsskiftet 2001-2002 en følgegruppe på tre mand til at holde snor i udviklingen og rapportere fire gange om året om fremdriften i lønsystemet. Men de tre udpegede høstede straks kritik for at være tæt på de tre involverede parter - Finansministeriet, Økonomistyrelsen og IT-leverandøren CSC.

Kritik fra Rigsrevisionen

Rigsrevisionen konstaterede i 2004, at lønsystemet er tre gange dyrere i drift end forgængeren, og at det »på grund af en mangelfuld styring havde straks sig over for lang tid - mere end 10 år - hvilket havde medvirket til at fordyre projektet betydeligt«. Godt nok holdt det sig inden for budgettet på 426 millioner kroner, men det var kun, fordi det ikke kunne løse alle planlagte opgaver fra begyndelsen. Derfor skulle der sidste år og i år investeres yderligere 20 millioner kroner i at få systemet til at fungere stabilt.

I november 2004 bad direktionen i Økonomistyrelsen derfor de to kontorchefer med ansvar for Statens Lønsystem om blandt andet at vurdere muligheden for at skrotte systemet og lade det erstatte af et standardsystem udviklet af en privat leverandør.

»Økonomistyrelsens overordnede strategi er at gå fra egenudviklede systemer til standardsystemer, hvis det er det mest effektive. Så vi vurderer løbende markedet for alle vores IT-systemer,« sagde Økonomistyrelsens direktør, Claus Juhl, dengang til IT-avisen ComOn.

I 2005 valgte man at lade stikket blive siddende i Statens Lønsystem.