Udskældt advokat: Derfor har vi fortjent millionerne

Topadvokat Vagn Thorup, der står bag et incitamentsprogram i den fondsejede fiskegigant Insepa, forklarer over for sit netværk, hvorfor han og resten af bestyrelsen skulle have 65 millioner kroner for bestyrelsesarbejde.

Manden bag incitations-programmet i Insepa, advokat Vagn Thorup, forklarer sit netværk, at det er en værdi-tilvækst i firmaet på en mia. kr., der udløser 65 mio. kr. til bestyrelsen. Foto: Charlotte Elgaard Christensen Fold sammen
Læs mere
Foto: Charlotte Elgaard Christensen

En værditilvækst på en milliard kroner er ifølge topadvokat Vagn Thorup grundlaget for, at han og resten af bestyrelsen i det fondsejede selskab Insepa skulle belønnes med 65 millioner kroner gennem et aktieprogram. Det skriver Vagn Thorup i et brev til sit netværk, hvor han forklarer sig og forsvarer sig imod den kritik, der er rejst i forbindelse med Berlingskes artikler om incitaments- programmet, der er baseret på udviklingen i to datterselskaber, emballagevirksomhederne Beck Pack Systems og Cartolit.

»Emballagekoncernen har tilført Insepa-koncernen mere end en milliard kroner i værditilvækst, og dette er en følge af den udvikling af selskaberne, som Insepa-bestyrelsen har forestået sammen med selskabernes ledelse,« skriver Vagn Thorup i brevet, som han har sendt på mail til Berlingske.

Vagn Thorup ønsker ikke at tale med Berlingske, men henviser i stedet til Erik Winther, formand for fonden, der ejer Insepa. Erik Winther vil imidertid heller ikke forklare grundlaget for incitaments-programmet, som han som fondsformand har godkendt med flertal i bestyrelsen. Ifølge Berlingskes oplysninger er bestyrelsens eneste modstander af incitamentsprogrammet Lars Espersen, den ene af tre brødre, som udgør tredje generation i stifterfamilien Espersen.

»Fondens flertal, som altså ikke er deltagere i incitamentsprogrammet, har således enstemmigt vedtaget programmet,« skriver Vagn Thorup i brevet med henvisning til, at han og Sven-Gunnar Schough er to ud af fem bestyrelsesmedlemmer i fonden, som går igen i Insepas bestyrelse.

Erhvervsstyrelsen har modtaget en indberetning af incitamentsprogrammet med begrundelsen, at 65 millioner kroner ikke er et »sædvanligt verderlag« samt »utilbørlig disponering planlagt i koncernen«. I et dokument, som Berlingske har set, er dette bl.a. begrundet med, at de to emballage- virksomheder, som blev opkøbt af Insepa i 2004 og 2005, »reelt sammen hermed fik global monopol på kvalitetsfiskefiletemballage«.

»Alligevel beregner bestyrelsen i Beck Pack mv., nu ejet af JPA-fonden, sig et vederlag på ovennævnte 65 millioner kroner uden at have gjort ret meget andet end at følge sælgers anbefalinger, og uden at der tilfalder direktion i Beck Pack noget videre – og endelig uden at der, som sikkert forventet fra incitamentsordningens etablering, er præsteret et salg af virksomheden Beck Pack,« står der videre i dokumentet.

Både Cartolit og Beck Pack er vokset betydeligt, siden de kom under Insepas ejerskab. Mens Beck Pack leverede et resultat på 38 millioner kroner i 2014 mod 16,6 millioner kroner i 2010, er Cartolits bundlinje gået fra 295.000 kroner til 3,8 millioner kroner. Ser man imidlertid på Insepas samlede regnskab, som altså også inkluderer A. Espersen, er omsætningen i samme periode faldet en smule, mens bundlinjen er vokset fra 5 millioner kroner til 34 millioner kroner.

Udviklingen de to seneste regnskabsår har dog været negativ for både de to emballagevirksomheder og i særdeleshed for A. Espersen, hvor bundlinjen i 2014 viser et underskud på 23 millioner kroner mod et overskud på 16 millioner kroner året før. Insepas soliditetsgrad er faldet fra 35 procent i 2013 til 32,6 i 2014.

Ingen lyst til at svare

Mange spørgsmål trænger sig på, men ingen har lyst til at svare på dem i fonden eller selskaberne under. Berlingske har været i kontakt administrerende direktører i de to emballagevirksomheder, Joan Lowe og Peter Vesløv, men de henviser – ligesom Vagn Thorup – til formand for fonden, Erik Winther.

Professor på CBS Steen Thomsen, som er ekspert i erhvervsdrivende fonde, har tidligere over for Berlingske forholdt sig til sagen og vurderet, at det er »betænkeligt, hvis nogen i en fondsbestyrelse har optionsprogrammer af den størrelse som beskrevet her – uanset om optionsprogrammet ligger i selskabet eller i fonden«. Andre eksperter, som Berlingske har været i kontakt med, vurderer, at der kan ligge et argument i et vederlag af den størrelse, hvis bestyrelsen har gjort selskaberne klar til salg.

I brevet til sit netværk skriver Vagn Thorup, at værdien af emballagekoncernen i 2014 er »eksternt værdisat til en samlet værdi på 700 millioner kroner ved et påtænkt salg af en minoritetspost«.

Til spørgsmålet om hvorvidt Cartolit og Beck Pack er til salg, svarer formand Erik Winther: »Ingen kommentarer«.