Udsigt til nyt rekordår for IT-branchen

Selv om eksporten er faldet en anelse, har de danske IT-virksomheder udsigt til at slå sidste års rekord. Samtidig vokser beskæftigelsen - og lønningerne.

IT-branchen ansætter flere og flere folk, og institutioner som IT-Universitetet på Amager (billedet) optager flere studerende - i år 27 procent flere og dermed ny rekord. ITU har i år udvidet antallet af studiepladser på bacheloruddannelsen i softwareudvikling med 50 procent, fordi erhvervslivet efterspørger hårde IT-kompetencer. Foto: IT-Universitetet Fold sammen
Læs mere

2016 kan blive et nyt rekordår for den danske IT-branche, som har fået mere at lave og derfor har ansat flere medarbejdere.

I 2015 satte branchen rekord med en omsætning på 200 milliarder kroner, og ved udgangen af juni i år havde man allerede passeret en omsætning på 105 milliarder kroner, så hvis tendensen holder, og især julehandelen igen i år bliver god, bliver 2015-rekorden slået. Det viser Danmarks Statistiks e-indkomsttal, der er de tal, som alle selskaber skal indberette til det offentlige.

Eksporten er til gengæld faldet med 4,4 procent i forhold til første halvår sidste år, nemlig fra 30,7 til 29,3 milliarder kroner. Nogen entydig forklaring er der ikke. Den uafklarede situation om EUs databeskyttelsesregler (også kaldet »Privacy Shield« eller »Privatlivsskjold«), Storbritanniens beslutning om at melde sig ud af EU, den lave dollar- og pundkurs og et usikkert, europæisk, indre marked er alle mulige årsager.

2.500 flere ansatte på et år

Samlet set er det dog gået fremad siden 2014, hvor erhvervslivet bredt betragtet igen begyndte at investere i IT og ny teknologi for at kunne arbejde bedre og mere effektivt.

Selv om IT-branchen døjer med at skaffe medarbejdere med de fornødne, høje kompetencer inden for de tungere områder, beskæftiger branchen i Danmark alligevel over 2.500 flere end for et år siden, langt de fleste - nemlig 2.152 - som IT-konsulenter. Ved udgangen af juni var der i alt 83.506 ansatte i IT-branchen.

»Det er gode tal. Vi glæder os over at se væksten. Nu har vi en branche, der har fundet melodien og agerer i den nye, digitale verden. Dansk erhvervsliv og det offentlige efterspørger simpelt hen nye løsninger, der understøtter deres digitalisering, og til det har de brug for dygtige IT-folk, der kan hjælpe dem på vej - især konsulenter, softwareudviklere og udviklere af informationstjenester,« forklarer Birgitte Hass, administrerende direktør for IT-Branchen, der er Danmarks største IT-brancheorganisation, hvis omkring 350 medlemmer sammenlagt står for omkring 90 procent af omsætningen i den danske IT-verden.

Derimod er der på et år forsvundet 614 jobs inden for fremstilling af computere og kommunikationsudstyr og 334 jobs inden for engroshandel med IT-udstyr

Bedre lønninger - men stadig personalemangel

Lønningerne stiger også og har gjort det siden 2012. I dag tjener en ansat i IT-erhvervene i gennemsnit lige over 565.000 kroner om året, hvor gennemsnitsårslønnen i 2012 lå på 548.000 kroner. For det samlede, danske erhvervsliv er gennemsnitslønnen nu på 426.000 kroner mod 413.000 kroner tilbage i 2012.

»Digitaliseringen kommer lige så sikkert, som bilen skubbede hestevognen væk. Det er attraktivt at arbejde i IT-branchen, men vi har stadig præcis samme ressourcemangel som tidligere. Optaget på de højere uddannelser på IT-fagene er øget, men de skal øges meget mere. Mange uddannelser kræver nu meget høje gennemsnit. Det positive er, at de unge forstår, hvor de skal søge hen, når de gerne vil gøre en forskel. Det negative er, at uddannelsesinstitutionerne skal finde plads og lærere til de flere studerende. Men befolkningen og politikerne er begyndt at indse, at et nyt samfund er på vej, nemlig Danmark som vidensamfund, og at vi skal med på bølgen,« siger Birgitte Hass.

Hun mener, at lønsstigningerne i høj grad skyldes, at der er rift om de tunge og dygtige udviklere, programmører m.fl., fordi der er for få hænder til at løse opgaverne, hvorved lønningerne skyder i vejret.

Der er dog stor forskel på gennemsnitslønningerne. Hvor en ansat inden for fremstilling af computere og kommunikationsudstyr i gennemsnit tjener 469.000 kroner om året, tjener en, der arbejder med computerspil og anden software 610.000 kroner, viser tallene fra Danmarks Statistik.