Udsigt til kæmpe stigning i offentlige vurderinger

På boligmarkedet peger pilen nedad. Men de offentlige vurderinger, der snart skal foretages, vil stige ganske voldsomt. Det vil give mange boligejere en højere grundskyld.

Kæmpe prishop på 30 procent eller mere endnu mange steder. Det er der udsigt til ved den almindelige vurdering af alle danske boliger, som Skat snart skal foretage.

Det er hvert andet år, at Skat laver en offentlig vurdering, der kaldes for »den almindelige vurdering«. Den er mere grundig og skal afspejle de reelle salgspriser bedre, end de årsreguleringer, der finder sted i lige år, og som er en mere mekanisk op- eller nedskrivning af boligpriserne med en samlet og ens sats i store dele af landet.

BRFkredit har for Berlingske Business regnet på, hvor store stigninger i de offentlige vurderinger, der bliver tale om ved de nye vurderinger, der skal være på plads 1. oktober i år.

Den offentlige vurdering betyder mindre end før, eftersom skattestoppet har låst ejendomsværdiskatten fast på det niveau, den havde i 2002 eller i 2001 plus fem procent. Der tages udgangspunkt i det laveste af disse to tal.

Men fortsat har de offentlige vurderinger stor betydning for, hvor meget der skal betales i grundskyld.

Den offentlige vurdering benyttes også ved mange bolighandler som en slags strømpil for, hvad en villa, et fritidshus eller en lejlighed rimeligvis bør koste.

Store forskelle
Cheføkonom i BRFkredit, Ulrikke Ekelund, siger, at der til trods for den aktuelle opbremsning på boligmarkedet er udsigt til meget store stigninger i de offentlige vurderinger.

»På landsplan kan der blive tale om stigninger på cirka 28 procent,« siger Ulrikke Ekelund.

Men der er meget store forskelle fra kommune til kommune, og landsdel til landsdel. Rudersdal Kommune i Nordsjælland ser ud til at indtage førstepladsen med et hop i de offentlige vurderinger på over 8.100 koner per kvadratmeter. Det svarer til en stigning på mere end én million kroner for et mindre hus på 140 kvadratmeter. Eller et kraftigt spring i vejret på hele 36 procent.

Men også i Furesø kommune, Solrød, Ballerup, Dragør, Allerød og Hørsholm vil de offentlige vurderinger blive hævet med op mod én million kroner for helt almindelige parcelhuse.

Svært at forstå
Fuldmægtig Peder Hougaard fra Skat siger hertil, at det måske kan være svært for mange at forstå, at vurderingerne skal stige så meget, når priserne på boligmarkedet er på vej ned.

»Men det afgørende for vores vurderinger er handelsprisen, og den er stadig meget højere end i 2005, selv om boligpriserne måske nogle steder er faldet lidt,« siger Peder Hougaard.

Det særlige ved den nuværende almindelige vurdering er, at der kan klages over den. Det kan der ikke over de mekaniske reguleringer, der finder sted i lige år.

»Så der er en klagemulighed nu. Det vil der først komme igen ved 2009-vurderingen,« siger Peder Hougaard.

Han venter dog ikke et kæmpe stormløb af klager. Men der er givet en del boligejere, som vil forsøge at få sænket deres vurdering. Det kan sikre dem mod fremtidige stigninger i boligskatterne, hvis skattestoppet ophæves eller blødes op efter næste folketingsvalg.

Overraskende nok er hverken København, Gentofte eller Lyngby-Taarbæk med på top-10 listen over de største ventede stigninger i offentlige vurderinger.

»For Gentofte skyldes det, at huspriserne kun er steget cirka 11 procent siden sidste vurdering. På det sidste er priserne i Gentofte også faldet en anelse, og det vil smitte af på fastsættelsen af den offentlige vurdering,« siger Ulrikke Ekelund.

»Det er ikke helt sikkert, at de stigninger i prisen, vi allerede har set siden 2005, slår igennem med én til én på de offentlige vurderinger, som derfor i sidste ende kan blive sat lavere end vores skøn,« siger Ulrikke Ekelund.

Mindre betydning
De nye vurderinger skal være på plads den 1. oktober i år. Alle boligejere får et brev om resultatet i starten af det nye år.

Tusindvis af boligejere har gennem de senere år optaget lån i deres friværdier og brugt pengene på at bygge deres bolig større og bedre.

»Disse forbedringer, tilbygninger med videre vil trække de nye vurderinger op, og det tager beregningerne ikke højde for,« siger Ulrikke Ekelund.

De offentlige vurderinger har ikke samme store betydning for husejerne, som de har haft før.

»Det skyldes skattestoppet, som har fastfrosset betalingen af ejendomsværdiskat efter den offentlige vurdering fra 2001 eller 2002. Derfor behøver husejerne ikke frygte for, at en stor stigning i den offentlige vurdering vil udløse et ordentligt skattesmæk på ejendomsværdiskatten. Men den ventede stigning i den offentlige vurdering vil også indebære en stigning i grundvurderingen, og det får økonomisk betydning for boligejeren, da grundskylden godt kan stige,« siger Ulrikke Ekelund.