Udfordret Pandora i fortsat tilbagegang

Kvartalsregnskabet fra Pandora viser, at smykkeproducenten fortsat kæmper med faldende salg ud af butikker, der har eksisteret i mere end 12 måneder. Pandora fastholder forventningerne til 2019.

I første kvartal 2019 faldt det såkaldte like-for-like-salg i butikker, der har eksisteret i mere end 12 måneder, med 10 pct.   Fold sammen
Læs mere
Foto: Benoit Tessier

Pandora er fortsat presset på toplinjen. Omsætningen faldt med otte procent til 4,8 mia. kr. i første kvartal 2019 sammenlignet med året før, og den organiske vækst faldt med 12 pct.. Det viser kvartalsregnskabet fra den engang så succesfulde smykkekoncern.

Regnskabet viser også, at det vigtige nøgletal, det såkaldte like-for-like-salg, som dækker over udviklingen i salget ud af de butikker, der har eksisteret i mere end 12 måneder, faldt med 10 pct. Til gengæld er der vækst på syv pct. i onlinesalget af Panora-smykker.

Pandora betegner selv regnskabet som svagt og forklarer, at en del af tilbagegangen i den organiske vækst skyldes det igangværende omstruktureringsstrategi, Programme NOW, der skal rette op på forretningen. Pandora anslår, at det har skåret fem pct. af den organiske vækst.

Også investeringsøkonom Per Hansen, Nordnet, betegner regnskabtallene som svage, men dog bedre end ventet.

»Pandora har leveret et lidt bedre end ventet regnskab. Omkostningsprogrammet ”Programme Now” er den positive forskel, som giver ”bedre end ventet”-prædikatet. Nu drejer det sig for Pandora om at få rebrandet og repositioneret varemærket. Det er især her, hvor udfordringerne har været ganske store de seneste år. På kort sigt kan lavere omkostninger hjælpe, men langsigtet er en markant bedre salgsperformance og mere relevante produkter forskellen mellem succes og fiasko for Pandora,« skriver Per Hansen i en kommentar.

Han hæfter sig ved, at den negative omsætningsvækst lander som forventet, og at driftsindtjeningen (EBIT) på 960 mio. kr er 10 pct. bedre end de ventede 886 mio. kr. Også nettoresultatet på 797 mio. kr. er væsentlig bedre end de ventede 686 mio. kr. Omvendt peger han på, at EBIT-marginen før særlige poster på 22,5 pct. ringere end de ventede 23,7 pct.

Pandora fastholder forventningerne til hele året og venter dermed en EBIT-margin (eksklusive restruktureringsomkostninger) i niveauet 26-28 pct. og en organisk vækst i niveauet minus tre til minus syv pct.