Udenrigsministeriet på tynd is

Bagmandspolitiet får nu hjælp fra fagforeningen bag de fire embedsmænd i Udenrigsministeriets, som Per Stig Møller (K) ikke vil lade bagmandspolitiet få direkte adgang til i forbindelse med olie for mad-skandalen i Irak.

Det skriver Jyllands-Posten, hvor formanden for Danmarks Jurist og Økonomiforbund (DJØF), der organiserer 46.000 offentligt ansatte, kritiserer udenrigsministerens tilgang til sagen:

"Vi kan ikke se, hvad der skulle begrunde, at embedsmænd ikke kan komme til at tale med bagmandspolitiet som led i efterforskningen, hvis bagmandspolitiet mener, der er behov for det," siger Per Hansen, Djøf-formand for offentlige chefer.

Ministeriet, der tidligere helt har afvist, at bagmandspolitiet kunne tale med fire embedsmænd af "hensynet til den enkelte medarbejder", slækkede lidt på kravet, da flere politikere kritiserede beslutningen.

Herefter har ministeriet giver bagmandspolitiet adgang til at tale med de fire embedsmænd, man må formode kan spille en rolle i opklaringen af den store FN-skandale, der startede i 2005 og hvor en række virksomheder – herunder 21 danske – kom under mistanke for at medvirke til korruption for at levere varer til Irak.

Men bagmandspolitiet må kun tale med embedsmændene, efter ministeriet har modtaget spørgsmålene skriftligt. Det har fået strafferetsekspert Gorm Toftegaard Nielsen til at sige, at ministeriet er sager, som politiet åbenbart ikke skal kende til.

"Danske myndigheder skal være kendte for ikke at dække over fejl og det, der er værre, men for at rydde op, hvis der er noget at rydde op," siger Per Hansen fra DJØF.

Men kritikken får ikke ministeriet til at ændre betingelsen om, at bagmandspolitiet skal aflevere spørgsmålene på skrift, inden de afhører embedsmændene.

Kilde: Jyllands-Posten