Udenlandske penge til københavnske boliger

Udenlandske investorer har inden for det seneste års tid for alvor fået øjnene op for mulig- hederne i københavnske boligejendomme. Det frigør midler hos sælgerne, der så kan investere dem i projektejendomme rundt omkring i Hovedstaden.

Udlandet sætter flere og flere penge i det danske ejendomsmarked. Dermed bliver der frigjort midler til at sætte gang i nyt boligbyggeri - f.eks. i Ørestad
Læs mere
Fold sammen

Selv om enhver kan se, at befolkningstilvæksten i København gør det nødvendigt at opføre nye boliger, har bankernes påholdenhed med at give finansiering hidtil været en hæmsko for nybyggeriet.

Men nu synes der omsider at være åbnet for en kanal til nogle penge, der kan sætte turbo på udviklingen af nye boligområder som Ørestad, Nordhavn og Carlsberg Byen.

Fra Nybolig Erhverv lyder meldingen således, at der inden for det seneste års tid for alvor er kommet tryk på efterspørgslen fra udenlandske investorer, der vil købe boligudlejningsejendomme i København. De er villige til at give gode priser til de nuværende ejere, der primært findes i pensionssektoren, og som så til gengæld ofte ønsker at placere pengene i projektejendomme.

Milliardsalg

»Vi har i år solgt to store porteføljer, begge med en volumen på mere end 700 mio. kr. Vi har flere sager på vej i pipelinen, så vi får et spændende forår,« siger analysechef Stig Plon Kjeldsen, som dog ikke kan oplyse, hvilke kunder det konkret er, man har opgaver for.

I udviklingsselskabet By & Havn mærker adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen tydeligt, at der er grøde blandt investorerne.

»Særligt i Indre Nordhavn oplever vi meget stor investeringsinteresse fra forskellige pensionskasser. Både PKA, PenSam, AP Pension og PFA har købt byggeret til at opføre både boliger og erhverv i området. Der er ingen tvivl om, at pensionskasserne investerer i byggeri, fordi de skønner, at det er en god forretning, der giver høje afkast til deres medlemmer. Vi har hele vejen rundt et rigtig fint samarbejde med pensionskasserne, som agerer professionelt i markedet, og vi kan sagtens forestille os, at der kommer endnu flere grundsalg til pensionskasser i vores forskellige byudviklingsområder,« siger Jens Kramer Mikkelsen.

Som tidligere beskrevet i Berlingske Business Ejendomme betyder den lave rente på danske realkreditlån, at investorer i bolig-udlejningsejendomme kan få meget høje afkast i forhold til den del af købssummen, de selv skal stille med.

Det høje afkast forudsætter, at der ikke er tomgang, så lejeindtægterne svigter. Men som følge af den høje befolkningsvækst i København er det heller ikke noget, man behøver bekymre sig over de næste mange år.

Tusind nye indbyggere hver måned

Faktisk bliver kløften mellem boligbehov og boligbyggeri større og større, selv om byggeriet for længst har listet sig i gang igen. Hver måned vokser København med tusind indbyggere. Hvis hver af dem f.eks. skal have 30 kvadratmeter bolig, giver det et øget boligbehov på 360.000 kvadratmeter om året.

Men ifølge en opgørelse fra Nybolig Erhverv svarer det til alt det boligbyggeri, der er sat i gang, og hvoraf nogle ejendomme først kan tages i brug i 2016. Det vil sige, at der stadig skal skrues væsentligt op for byggeriet for at få udbud og efterspørgsel til at matche.

Det er med disse for investorerne gunstige vilkår in mente, at København bliver attraktivt for udenlandske investorer. Som af samme grund kommer til at betale for at få del i festen.

»For blot et par år siden var det i høj grad nødlidende ejendomme og porteføljer, der tiltrak de udenlandske investorer. Men de investorer, der stadigvæk har en forventning om at kunne købe boligudlejningsejendomme med rabat, finder hurtigt ud af, at sådan fungerer det ikke mere. Tværtimod er afkastet på de absolut bedste ejendomme handlet ned på omkring 4,00 procent,« siger Stig Plon Kjeldsen.

4,00 procent lyder ikke af meget. Men finten for investorerne ligger altså i, at realkreditinstituttet finansierer op til 80 procent med en rente, der kun er lidt højere end inflationen. Derfor bliver det reelle afkast af de 20 procent, investoren skal stille med, betydeligt højere.