Udenlandske investorer opkøber københavnske ejendomme

Det københavnske ejendomsmarked er blevet et tilløbsstykke for udenlandske investorer. De går særligt efter de store transaktioner og er kommet for at blive, vurderer rådgivningsfirmaer.

Foto: Linda Kastrup. Udsigt over Københavns indre by.
Læs mere
Fold sammen

»De er i dag aktive i alle segmenter og sektorer. Specielt på de helt store transaktioner over 1 mia. kr. er de internationale investorer aktive«, siger Peter Winther, administrerende direktør i Sadolin & Albæk, med speciale i rådgivning om erhvervsejendomme.

Han vurderer, at udenlandske selskaber i dag står for omkring 50 pct. af investeringerne i det københavnske ejendomsmarked.

Ifølge såvel Sadolin & Albæk som den danske ejendomsinvestor og -rådgiver Jeudan anser de udenlandske investorer det som investeringer i et modent og velfungerende marked.

»Man investerer i en økonomi, som er på vej frem med øget beskæftigelse og øget privatforbrug, med en lav rente og med attraktive finansieringsmuligheder via dansk realkreditbelåning«, forklarer Peter Winther.

Flere og større appetit

Ifølge ham er de internationale investorer kommet for at blive. En del har allerede åbnet kontor i København, typisk når de har fået samlet porteføljer på mellem 1 og 2 mia. kr. Og flere vil etablere sig i hovedstaden i den kommende tid, vurderer han.

Ifølge Per Hallgren, administrerende direktør for Jeudan, bliver de udenlandske investorer større og har appetit på at købe mere. Det drejer sig primært om boliger og detailhandelsejendomme på Strøget. De seneste måneder er det også kontorbygninger, som de udenlandske investorer interesserer sig for.

»Det er i særdeleshed København, der er interessant for udenlandske investorer. Det skyldes, at der her findes det største ejendomsmarked, den største omsætning, og at et sted mellem 60 og 75 pct. af alle ejendomshandler af den type ejendomme foregår i København. Desuden er København i vækst med et stigende antal indbyggere, ligesom den københavnske økonomi er god«, forklarer Per Hallgren.

Det er især afkastet, de udenlandske investorer er optaget af. Når der er en stigende efterspørgsel og et konstant udbud - og i det her tilfælde et konstant lavt udbud - påvirker det prisen i opadgående retning. Det kombineres med, at der er en betydelig likviditet og et meget lavt renteniveau i Danmark.

»Ofte ser man udenlandske investorer komme med mellem 30 og 50 pct. egenkapital og finansiere resten med vores særlige realkreditlån med en meget lav rente. På den måde får de et relativt højt afkast på egenkapitalen«, forklarer Per Hallgren.

»Der ser de udenlandske investorer mindre på, hvad de får i afkast på ejendommen og mere på afkastet fra egenkapitalen. På den måde kan de bedre leve med et lavere afkast på selve aktivet og stadig få et relativt pænt afkast på egenkapitalen«, forklarer han videre.

Danske investorer er ifølge Jeudan-direktøren traditionelt mere fokuserede på afkastet fra selve ejendommen.

Presser ikke lejernes priser

Ifølge Rikke Lykke, direktør for den tyske ejendomsinvestor Patrizias danske afdeling, er det befolkningstilvækst, økonomisk stabilitet, økonomisk udvikling og lånemarkedet, der gør Danmark og især København attraktivt.

Hun afviser, at de udenlandske investorer presser lejepriserne op.

»Om du er dansk eller udenlandsk ejer af en bygning, kan du kun leje ud til de markedsværdier, der er. Det handler om udbuddet og efterspørgslen på ejendomme, og det er uberørt af, hvem der ejer ejendommene«, forklarer hun.

Heller ikke Peter Winther fra Sadolin & Albæk anser det for et problem, at der er kommet nye investorer til landet.

»Udenlandske investorer er med til at øge omsætteligheden og transparensen i markedet. Det er positivt for alle investorer, men også brugere, lejere og finansieringsinstitutter«, siger han.