Udbudsregler koster offentlige bygherrer dyrt

Byggeri. Entreprenørerne foretrækker at forhandle byggeløsninger, så de kan udnytte deres kompetencer optimalt. Men udbudsreglerne afskærer i vidt omfang offentlige bygherrer fra sådan en proces. Resultatet er, at der ofte kun kommer få bud, hvilke

Direktør i Slots og Ejendomsstyrelsen Carsten Jarlov. Fold sammen
Læs mere