Udbetaling Danmark fyrer KMD og lægger sag an

Forsinkelserne af nyt pensionssystem er nu så store og uden udsigt til bedring, at Udbetaling Danmark under ATP har mistet tålmodigheden og vil undgå IT-skandale. KMD trækkes i retten for et større, trecifret millionbeløb.

Foto: Torben Christensen

En af KMDs helt store kunder, Udbetaling Danmark, river nu sin kontrakt med den danske IT-gigant i stykker oven på gentagne forsinkelser uden udsigt til at finde en løsning. Samtidig bliver KMD trukket i retten og skal betale et større, trecifret millionbeløb.

Udbetaling Danmark, som bestyres af pensionskassen ATP, har tirsdag besluttet at ophæve kontrakten med KMD om et nyt IT-system, som skal udbetale pension til 1,3 millioner førtids- og folkepensionister.

»Bestyrelsen ønsker med ophævelsen af kontrakten at udvise rettidig omhu og undgå en IT-skandale,« siger bestyrelsesformand Frank Jensen, der er overborgmester i Københavns Kommune. »Vi indleder nu en voldgiftssag, og her vil vores krav lyde på et større, trecifret millionbeløb, som er det tab, kommunerne og dermed skatteyderne i sidste ende risikerer at skulle betale.«

15 måneder forsinket

Forsinkelsen fra KMD af det nye IT-system er nu på »mindst 15 måneder«, og KMD kan ikke garantere, at der ikke sker yderligere forsinkelser. Faktisk mener Frank Jensen, at »der er stor sandsynlighed for yderligere, væsentlige forsinkelser«.

»Samtidig får Udbetaling Danmark ikke det standardpensionssystem, der er aftalt i kontrakten, ligesom KMD ikke på tilfredsstillende vis vil kompensere Udbetaling Danmark og kommunerne for de store millionbeløb, forsinkelserne koster,« oplyser ATP i en pressemeddelelse.

KMD indgik mandag forlig med de danske kommuner, som også har truet med at fyre IT-giganten for tilsvarende forsinkelser på andre IT-systemer, som skal erstatte de monopolsystemer, som KMD - det tidligere Kommunedata - stadig har kørende i de danske kommuner, og som kommunerne betaler store summer for at bruge hver eneste måned. Penge, som kommunerne er nødt til at fortsætte med at lægge, indtil afløsersystemerne er klar. Her er KMD også 15 måneder bagud med det grundsystem, som en række andre systemer skal kobles på.

KMD har indvilliget i at betale 100 millioner kroner i bod, og kommunerne har udsigt til, at KMD skal betale endnu mere, hvis ikke tidsfristen, som nu ligger sidst i 2017, overholdes. De nye IT-systemer skal barbere mindst 25 procent af kommunernes IT-udgifter og skal bygge på standardteknologi, så alle leverandører fremover vil kunne bygge videre eller om på dem.

ATP: Mangelfuld projektstyring og viden

ATP er nu i gang med at gøre klar til at lade andre IT-leverandører levere opgaven men garanterer, at de månedlige udbetalinger til de 1,3 millioner folke- og førtidspensionister fortsat vil ske til tiden, fordi det gamle system først bliver skiftet ud, når et nyt er klart. Her bliver KMD udelukket fra at byde.

»Der er tale om mangelfuld projektstyring samt manglende metode og pensionsviden, som det var lovet ved kontraktindgåelsen. Hertil kommer, at KMD ikke leverer det standardsystem, vi har bestilt. Dette gør det betragteligt dyrere for os at vedligeholde og sværere at genudbyde. Vi har indtil nu løbende forsøgt at finde løsninger sammen med KMD men desværre uden held. KMD mener, at ATP er hovedansvarlig for udfordringerne i projektet, og det er vi dybt uenige i. Derfor ser vi ikke anden udvej end at ophæve kontrakten,« siger Lillian Mogensen, koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark.

A-kasse fyrede KMD i februar

Kommunerne har tidligere truet med at kræve erstatning i mangehundredmillionerkronersklassen af KMD.

A-kassen FTF-A fyrede i februar KMD som leverandør af et nyt A-kassesystem og lagde i stedet ordren hos KMDs store konkurrent, Netcompany. Og for blot fire uger siden meddelte en af landets største, private arbejdsgivere, Coop-kæden, at en retssag mod KMD ikke kan udelukkes.

»Alle vores IT-problemer skyldes KMD. Vi oplever dårlige leverancer, manglende efterlevelse af aftaler, uprofessionalisme og stærkt kritisable samarbejdsforhold«, sagde koncernchef Peter Høgsted til Finans.

KMD var frem til december 2008 ejet af de 98 kommuner og var deres IT-selskab. Så købte den svenske kapitalfond EQT og pensionskassen ATP selskabet og solgte det i december 2012 videre til den amerikanske kapitalfond Advent og pensionskassen Sampension, der i dag ejer KMD.