Uber-strid mangler stadig afklaring: Forsvarer fastholder ankesager

Forsvarer i fire af de seks sager vil fastholde anken for tre af sine klienter. Han mener ikke, at retten har taget stilling til afgørende EU-spørgsmål. Dermed mangler Østre Landsret stadig at tage stilling til tre sager, inden alle prøvesager er kommet igennem landsretten.

Hvis Østre Landsret dømmer to Uber-chauffører for ulovlig taxikørsel, kan det få vidtrækkende konsekvenser for kørselstjenesten. Politikerne er klar til at gribe ind. Arkivfoto: Simon Skipper Fold sammen
Læs mere

Selv om der er i dag er kommet en principiel dom mod den første af i alt seks Uber-chauffører, agter Eddie Omar Rosenberg Khawaja forsvarsadvokaten for fire af de seks chauffører at opretholde anken i tre sager.

Det betyder, at Østre Landsret mangler at tage stilling til tre prøvesager af de i alt seks prøvesager, der blev anket efter byretten i sommer idømte Uber-chauffører domme på 2.000-6.000 kroner.

Et muligt udfald af dagens stadfæstelse af byretsdommen mod en 38-årig Uber-chauffør kunne være, at de resterende tre sager vil blive droppet af forsvaren, men det er altså ikke tilfældet.

»Jeg vil anbefale mine tre klienter at fastholde anken,« siger han og understreger, at man nu skal nærlæse dommen. Han mener dog, at det står klart, at Landsretten ikke har taget ordentligt stilling til spørgsmålet om EU-retten.

Forsvarsadvokaten mener, at Landsretten skal tage stilling til om Uber-kørsel reguleres under transportområdet eller serviceområdet altså tjenesteydelser. Hvis det er sidstnævnte er det EU-retten, der skal gælde ifølge Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

»Der er nogle verserende sager om Ubers forretningsmodel ved EU-Domstolen, hvor der er stillet spørgsmål om reguleringen af platformen. Og det er min opfattelse, at det har betydning for, om man strafferetligt kan blive stillet til ansvar for overtrædelser af national lovgivning, når man gør brug af platformen,« siger han til Berlingske Business.

I Østre Landsrets afgørelse lyder det i dommen, at retten ikke finder grundlag for »at udsætte sagen med henblik på nærmere belysning af eventuelle EU-retlige aspekter mv.«

Sagerne mod de tre Uber-chauffører er endnu ikke sat på programmet i retten.

Sagen som Østre Landsret nu har afgjort drejede sig om, hvor vidt det var ulovlig taxikørsel, da en 38-årig mand kørte med betalende passagerer via appen Uber. I alt har manden ifølge anklageren kørt 319 ture og tjent omkring 35.000 kroner på at køre.

Anklageren havde indkaldt en passager som vidne. Han beskrev, hvordan chaufføren skulle fragte ham hjem fra en bytur, hvilket fik anklageren til at spørge retorisk.

»Hvad skulle incitamentet til at køre fulde folk hjem fra byen, hvis det ikke er at tjene penge på det?« sagde Rikke Jensen og påpegede, at prisen for at blive kørt oversteg udgifterne til benzin og vedligehold, hvilket skulle tale imod, at Uberkørsel er samkørsel.

Netop den konklusion kommer landsretten også frem til. Det konstateres nemlig i dommen, at der ikke kan være tale om samkørsel, fordi beløbet der tages for turene er for højt.

»...kørslerne er udført mod en betaling, der overstiger de med kørslen direkte forbundne omkostninger til f.eks. benzin eller olie,« lyder det i dommen.

Anklager Rikke Jensen havde ønsket, at straffen skulle skærpes fra 6.000 til 10.000 kroner med den begrundelse, at chaufføren har virket som vognmand, fordi han ikke har været i et ansættelsesforhold. Men den skærpelse har landsretten afvist.