TV 2-formand bøjede sig for pres udefra

Bestyrelsesformand Niels Boserup ser stadig ingen problemer i, at Per Mikael Jensen skulle blive i TV 2 til udgangen af oktober. Det er udelukkende den voksende kritik af direktørens habilitet, der nu får bestyrelsen til at afskedige ham straks.

Den sidste uge har været præget af en vis forvirring om, hvorvidt TV 2s administrerende direktør måtte anses som inhabil til at blive i stillingen i TV 2 indtil udgangen af oktober, hvilket bestyrelsesformand Niels Boserup gav grønt lys for i sidste uge.

"Det, jeg spurgte Per Mikael om dengang, var, om der er nogle konflikter i den stilling i relation til TV 2. Det mente han ikke, der var. Og da jeg har meget stor tillid til at hans dømmekraft, så mener jeg sådan set stadig ikke, at der er nogen konflikt," siger bestyrelsesformand Niels Boserup.

Når Per Mikael Jensen så alligevel skal forlade posten straks, er det ifølge ham, fordi der i den seneste uge er blevet rejst tvivl om hans habilitet:

”Når der er rejst tvivl om Per Mikaels habilitet, så må hensynet til TV 2 veje tungere. Og derfor aftalte vi med ham, at han fratræder som direktør og fortsætter som rådgiver for bestyrelsen,” siger Niels Boserup.

Når beslutningen først bliver truffet i dag, er det ifølge formanden, fordi det først har været muligt at samle bestyrelsen i dag på grund af ferie.

Skarp kritik med dybe rødder

Kritikken går på, at Per Mikael Jensens ansættelse i gratisaviskoncernen Metro International - der har samme ejer som Modern Times Group, som er TV 2s største konkurrent på det kommercielle TV-marked og en mulig køber af TV 2 - gør ham inhabil i jobbet som administrerende direktør i TV 2.

Desuden er det nævnt i kritikken, at Modern Times Group (MTG) ligger i retssag mod TV 2:

De mange retssager om ulovlig statsstøtte til TV 2, som ventes afgjort i løbet af efteråret, har alle deres udgangspunkt i en enkelt sag om statsstøtte tilbage fra 2000.

Dengang anlagde den konkurrerende kanal TV Danmark den første sag ved EU. Kanalen mente, at staten havde givet TV 2 en konkurrencemæssig fordel ved at tildele TV-stationen for mange penge i statsstøtte.

I 2004 afgjorde EU-Kommisionen så, at TV 2 skulle betale 628 millioner kroner tilbage til staten. Med renter blev det samlede beløb 1.050 millioner kroner.

Herefter blev sagen anket af SBS Broadcasting, der ejer TV Danmark, og MTG, der ejer TV 3. Begge mener, at TV 2 skal betale endnu flere penge tilbage og kræver tilmed erstatning, fordi TV 2 - efter deres mening - har dumpet annoncepriserne.