Tunnel skaber stor tysk optimisme

På den tyske side af Femern Bælt forbereder erhvervslivet sig på at udnytte den nye faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Turistindustrien blomstrer allerede med danske gæster, huspriserne stiger og handelsstædernes stolte handelstraditioner revitaliseres. Alligevel vil de dynamiske effekter kun slå igennem gradvis i de bæltnære områder.

Foto: Foto: Simon Skipper. Den gamle hansestad Lübeck venter sig meget af den nye faste forbindelse. Ikke mindst de historiske handelsrelationer til Danmark og Skandinavien vil blive revitaliseret, mener vicedirektør for Lübecks Handelskammer, Rüdiker Schacht. 
Læs mere
Fold sammen

Allerede i receptionen fornemmer man, at danskere er velkomne.

»Vil De ikke sidde et øjeblik, så går jeg ovenpå og melder Deres ankomst«, lyder det på fejlfrit dansk. Den tyske receptionist i feriecenter Weissenhäuser Strand ved den tyske Østersøkyst syd for Femern har lært dansk på centrets aftenskole. Og hun er ikke den eneste af ferieparadisets flere end 550 ansatte, der behersker det danske sprog.

Weissenhaüser Strands adm. direktør David Depenau kan også være med. Han er godt nok sydtysker, man i hans indbakke ligger hans p.t. foretrukne aftenlekture – Ole Lund Kirkegaards børnebog »Gummi Tarzan«. Den har hans tyske dansklærer givet ham for.

Det er med god grund, at Depenau gør sig bekendt med det danske. For Weissenhäuser Strand, der ligner Lalandia på den anden side af vandet – bare ti gange større med et 7.500 kvm. stort badeland, 2.800 ferielejligheder og en af Tysklands mest avancerede vandskibaner – har årligt 300.000 danske overnatninger. Ca. en tredjedel af centrets omsætning på knap 400 mio. kr. lægges af danskere, der oven i købet bruger flere penge under opholdet end stedets tyske gæster.

» Bliver en lille dansk purk væk fra sine forældre på parkområdet er det godt, at vi har personale, der kan hjælpe ham på hans eget sprog« , forklarer Weissenhäusers direktør.

Hele ti pct. af alle danske overnatninger i Tyskland sker da også på det store feriecenter ved Østersøen.

Og skal man tro David Depenau, så kommer der endnu flere danskere i de kommende år. Når den faste tunnelforbindelse under Femernbælt åbner i 2021 reduceres køretiden til Østholsten med 35 minutter, og det gør centret endnu mere attraktivt for danskere – f. eks. på weekendophold.

Han peger på stedets attraktioner som en forklaring på den store danske interesse. Ud over badeland, vandskibaner, frisk sandstrand, otte restauranter, et jungleland, tennisbaner og meget andet afvikles talrige koncerter på stedet med alt fra Kim Wilde til tyske schlagerstjerner, soulmusik og heavy metal.

For danskere er Weissenhauser Strand samtidig en relativ billig fornøjelse, fordi omkostningsniveauet i Tyskland er væsentligt lavere end i Danmark.

Lübeck liver op

David Depenau er kun et af mange forretningsfolk i Østholsten og Lübeck-regionen, der forventer sig meget af den nye faste forbindelse til Danmark.

De ser den som en mulighed for at udvikle regionens erhvervsliv, der er koncentreret om turisme, transport, logistik, landbrug og vedvarende energi. Og med et industrielt tyngdepunkt i området mellem Lübeck og Hamburg, hvor Dreger, der producerer udstyr til operationsstuer, er den mest kendte virksomhed med over 12.000 ansatte. Den gamle hansestad rummer også en lang række store fødevarevirksomheder med den verdensberømte Niederegger marcipan-fabrik i spidsen.

Østholsten og Lübeck-regionen er desuden kendetegnet ved at have Tysklands største Østersøhavn. »Scandinavia Kai« nord for Lübeck er et logistikcentrum, som en stor del af vareudvekslingen mellem Tyskland og Skandinavien går igennem.

Rüdiker Schacht, viceadministrerende direktør i Lübecks Internationale Handelskammer, forudser, at den nye nærhed til Danmark giver betydelige muligheder for regionens erhvervsliv.

For første betyder forbindelsen, at der skal investere ti milliarder euro i Østholsten – dels til den tyske del af tunnelen, dels til udvidelsen af motorvejsforbindelsen fra Puttgarten til Lübeck som bl.a. omfatter en ny sekssporet bro over Femern Bælt. Desuden skal jernbanen til Lübeck udvides med et ekstra spor.

De store infrastrukturarbejder giver beskæftigelse svarende til 7.000 mandår på den tyske side af bæltet. Men dertil kommer de afledte effekter.

Schackt ser for sig, at der gradvist udvikles et mere dynamisk dansk tysk arbejdsmarked i de Femernbælt nære regioner. Både i Tyskland og i Danmark begynder man at mangle faglærte, men hvis virksomhederne arbejder sammen henover Østersøen, kan problemet måske afhjælpes.

Handelskammer Lübecks politiske førsteprioritet lige nu er bedre infrastruktur. Ikke bare til Danmark – den er besluttet – men udvidelser af motorvejen til Hamburg, hvor der ofte er lange bilkøer. Desuden vil han have forsynet Østholsten og Lübeck-regionen med bedre bredbåndsforbindelser. Helt tilbage fra den tidligere middelalder har Lübeck stolte handelstraditioner. I 1200-tallet kontrollerede de tyske købmænd fra hansestaden i praksis handlen i det meste af Skandinavien.

I forrige århundrede svandt Lübecks betydning ind, som det skildres så medrivende i Thomas Manns store slægtsroman om »Huset Buddenbrooks«, der over fire generationer går til grunde i de politiske og økonomiske omvæltninger i 1800-tallets nye Stortyskland.

Men i vore dage finder den gamle handelsby nye veje. På den årlige »Hansatag« samles forretningsfolk fra de flere end 200 oprindelige hansestæder i Lübeck for at udvikle forretning sammen og ifølge Rüdiger Schackt er det skandinaviske islæt ganske stort.

I Udkantstyskland stiger huspriserne

Ude i det østholstenske bondeland er der også betydelige forventninger til de dynamiske effekter af den faste forbindelse over Femernbælt. Klaus Treimer, direktør for VR Bank Ostholsten Nord i Lehnsahn nær det som i turistbrochurerne kaldes »Holstensk Schweiz«, ser forbindelsen som en ny mulighed for regionen.

I modsætning til Lolland-Falster er der ingen »udkantsstemning« i bankens lokal-område. Huspriserne stiger, feriehuse bliver købt hurtigt, og helårsboliger er i høj kurs hos ældre tyskere, der gerne bosætter i de tyske kystområder med den friske havluft. Desuden nyder egnen godt den rundhåndede statsstøtte til vedvarende energi i Tyskland. Snart sagt hver gård har sin egen lille vindfarm, som bidrager til omsætningen.

Og turistindustrien i området blomstrer også. Som direktør Klaus Treimer forklarer, så er tyskerne begyndt holde ferie i Tyskland. Den sydeuropæiske krise – fremfor alt i Grækenland – men også uroen i Mellemøsten, hvor tyskerne svigter tidligere store destinationer som Egypten og Tunesien, spiller ind.

De gode tider afspejler sig tydeligt i bankens årsregnskab, der i 2014 udviste en udlånsvækst på 11 pct. til nu 829 mio. euro

Klaus Treimer ser for sig, at håndværksvirksomheder på begge sider af bæltet kan få glæde af forbindelsen.

Integrationen vil dog ske forholdsvis langsomt. En del tyskere er skeptiske over for mulighederne i Danmark. Det ser Klaus Treimer som et udslag af, at forbindelsen er blevet en tunnel. Han havde foretrukket en bro. En fysisk bro er synlig og sætter visionerne i gang, mener han.

Vurderingen af, at integrationen i de bæltnære regioner – Sydsjælland og Lolland-Falster på den danske side – og Østholsten på den tyske – vil gå forholdsvis langsomt, deles af professor i geografi ved Københavns Universitet Christian Wickmann Matthiessen.

Både muligheder og trusler

I rapporten, »Den faste Femern Bælt-forbindelse, Regionale udviklingsperspektiver« beskriver han to scenarier: Det første omfatter samspillet mellem de store, tunge bycentre, dvs. mellem København, Malmø/Lund og Hamburg, men også Kiel, Lübeck og Rostock. I det perspektiv er der næsten entydigt tale om potentielle gevinster af den faste forbindelse.

Det andet perspektiv fokuserer de Femernbælt-nære dele af regionen. Her handler det ikke kun om potentielle vindere, men også om, at man den dag, den faste forbindelse står færdig, må indse, at ikke blot forsvinder arbejdspladserne knyttet til færgerne, men anlægsarbejderne ophører også.

Det er i den situation, det skal vise sig, om de dynamiske effekter, som opstår ved den faste forbindelse – dvs. den øgede samhandel, de forbedrede transportmuligheder, et fælles arbejdsmarked og et nyt bosætningsmønster – kan skabe langsigtet liv i de områder, der ligger i umiddelbar nærhed af den nye tunnel.