Tryg-kunder kan se frem til 750 mio. kr. i bonusudbetaling

Forsikringstagerne hos Tryg kan se frem til at modtage en samlet bonusudbetaling fra forsikringskoncernens storaktionær, Tryghedsgruppen, på 750 mio. kr.

Foto: Torben Christensen. Med et årsresultat på 1785 mio. kr. indstiller Tryghedsgruppens bestyrelse nemlig igen i år at udbetale bonus til sine medlemmer.
Læs mere
Fold sammen

Med et årsresultat på 1785 mio. kr. indstiller Tryghedsgruppens bestyrelse nemlig igen i år at udbetale bonus til sine medlemmer.

Bonusudbetalingen, der i marts skal besluttes endeligt af Tryghedsgruppens repræsentantskab, svarer til 8 pct. af det, medlemmerne betalte i præmie for deres forsikringer i Tryg i 2016. En tilsvarende andel blev betalt til Trygs forsikringskunder i 2016, hvor 860.000 medlemmer fik udbetalt 696 mio. kr. i bonus fra Tryghedsgruppen.

Tryghedsgruppens formue udgør 31 mia. kr. og er ud over ejerskabet af Tryg, investeret i virksomhederne Health & Fitness Nordic, Falck og Falck Healthcare samt i mere likvide papirer.

»En god og stabil økonomi er hele grundlaget for vores mange aktiviteter i både Tryghedsgruppen og Trygfonden. De stærke økonomiske resultater gør, at vi igen kan udbetale medlemsbonus i et år, hvor vi tillige styrker Trygfondens aktiviteter til i alt 600 mio. kr.«, siger Søren Kristiansen, administrerende direktør for Tryghedsgruppen i en meddelelse.

Aktiviteterne i Trygfonden er løftet fra 550 mio. kr.

Tryghedsgruppens overskud på 1785 mio. kr. for 2016 blev opnået gennem udbytter samt avance ved aktietilbagekøb fra Tryg på i alt 1461 mio. kr., et investeringsafkast på 5,9 pct. på de finansielle markeder samt 33 mio. kr. i udbytter og renter fra de direkte investeringer.