Tryg-kunder kan se frem til 750 mio. kr. i bonusudbetaling

Forsikringstagerne hos Tryg kan se frem til at modtage en samlet bonusudbetaling fra forsikringskoncernens storaktionær, Tryghedsgruppen, på 750 mio. kr.

Med et årsresultat på 1785 mio. kr. indstiller Tryghedsgruppens bestyrelse nemlig igen i år at udbetale bonus til sine medlemmer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Med et årsresultat på 1785 mio. kr. indstiller Tryghedsgruppens bestyrelse nemlig igen i år at udbetale bonus til sine medlemmer.

Bonusudbetalingen, der i marts skal besluttes endeligt af Tryghedsgruppens repræsentantskab, svarer til 8 pct. af det, medlemmerne betalte i præmie for deres forsikringer i Tryg i 2016. En tilsvarende andel blev betalt til Trygs forsikringskunder i 2016, hvor 860.000 medlemmer fik udbetalt 696 mio. kr. i bonus fra Tryghedsgruppen.

Tryghedsgruppens formue udgør 31 mia. kr. og er ud over ejerskabet af Tryg, investeret i virksomhederne Health & Fitness Nordic, Falck og Falck Healthcare samt i mere likvide papirer.

»En god og stabil økonomi er hele grundlaget for vores mange aktiviteter i både Tryghedsgruppen og Trygfonden. De stærke økonomiske resultater gør, at vi igen kan udbetale medlemsbonus i et år, hvor vi tillige styrker Trygfondens aktiviteter til i alt 600 mio. kr.«, siger Søren Kristiansen, administrerende direktør for Tryghedsgruppen i en meddelelse.

Aktiviteterne i Trygfonden er løftet fra 550 mio. kr.

Tryghedsgruppens overskud på 1785 mio. kr. for 2016 blev opnået gennem udbytter samt avance ved aktietilbagekøb fra Tryg på i alt 1461 mio. kr., et investeringsafkast på 5,9 pct. på de finansielle markeder samt 33 mio. kr. i udbytter og renter fra de direkte investeringer.