Tryg holder kursen efter solidt regnskab

Tryg kunne ikke leve op til det stærke resultat fra 2014, men forsikringskoncernen leverer alligevel et solidt regnskab for andet kvartal 2015 og fastholder forventningerne til årets finansielle mål.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø. Morten Hübbe, topchef i Tryg.
Læs mere
Fold sammen

Større konkurrence på forsikringsmarkedet og en svær periode at investere i  medfører, at Tryg Forsikring går lidt tilbage resultatmæssigt i forhold til samme periode sidste år, men forsikringskoncernen leverer alligevel et solidt regnskab for andet kvartal 2015.

Resultatet efter skat i andet kvartal lander på 580 mio. kr. mod 869 mio. kr. i samme periode 2014.

Forskellen skyldes blandt andet engangseffekter i 2014, der bidrog positivt med 135 mio. kr. før skat, og regner man disse engangseffekter fra, formår Tryg at løfte det forsikringstekniske resultat til 825 mio. kr. mod 941 mio. kr. i 2014, der var inklusiv engangseffekter på 135 mio. kr.

»Vi leverer i andet kvartal en mindre forbedring af det forsikringstekniske resultat, øger vores indtjening og reducerer vores omkostningsniveau før engangseffekter i samme periode 2014. Dermed styrker vi den underliggende drift i et konkurrencepræget marked,« siger topchef Morten Hübbe.

Tryg Forsikring er yderst effektivt drevet med en omkostningsprocent på 15,2, hvilket ligeledes er en lille forbedring på 0,2 procentpoint, hvis man ser bort fra engangseffekterne i 2014.

Tryg oplyser, at effektiviseringsprogrammet, der blev sat i gang fra årsskiftet, og som over de kommende tre år vil bidrage med i alt 750 mio. kroner, har i årets første seks måneder planmæssigt styrket resultatet med 73 mio. kroner svarende til cirka halvdelen af den årlige effektivisering på 150 mio. kroner, som programmet forventes at levere i hele 2015, stigende til 375 mio. kroner i 2017.

På den baggrund opnår Tryg en combined ratio (nøgletal, der viser udgifter pr. 100 kr. i indtægter) på 82,2 i andet kvartal 2015. I samme periode 2014 lød den på 80,7, men ser man bort fra engangseffekter, er der tale om en forbedring på 1,3 procentpoint, oplyser Tryg.

En stor del af forklaringen bag tilbagegangen i resultat skal findes i investeringsresultatet, der var præget af en stigende rente og et faldende aktiemarked samt uro i Grækenland. På den baggrund lander Trygs investeringsresultat i andet kvartal på minus 84 mio. kr. mod et plus på 259 mio. kr. i samme periode 2014.

Dertil kommer, at bruttopræmieindtægterne falder med 1,4 procent, hvilket ifølge Tryg skyldes hård konkurrence og tab af større industrikunder.

»Et negativt investeringsmarked præget af større renteudsving og begivenhederne i Grækenland reducerer i andet kvartal vores resultat med samlet omkring 378 mio. kroner. Det understreger vigtigheden af, at vi driver en robust forretning og løbende skaber underliggende forbedringer i vores kerneforretning, og at vi fortsat holder fokus rettet mod at reducere vores omkostningsniveau og skabe øget effektivisering,« siger Morten Hübbe.

Tryg fastholder forventningerne til årets finansielle mål. Målene for 2015 blev udmeldt i 2012 og er en egenkapitalforrentning på 20 pct. efter skat, en combined ratio på maksimalt 90 og en omkostningsprocent på maksimalt 15.

I forbindelse med regnskabet vælger Tryg at udbetale et halvårligt udbytte.

»Vi har stor tillid til, at vores underliggende forretning er robust og kan modstå de udsving, som et negativt investeringsmarked påvirker vores resultat med. Derfor udbetaler vi i denne måned for første gang halvårlig udbytte på 2,50 krone per aktie svarende til i alt 746 mio. kroner eller ca. 40 procent af det forventede udbytte for hele året baseret på det forventede resultat for 2015. Dette er i tråd med Trygs udbyttepolitik og ønske om år for år at øge det nominelle udbytte, der i det forgange regnskabsår udgjorde 5,80 kroner pr. aktie,« siger Morten Hübbe.