Tryg er klar til at købe op i Danmark

Tryg har købt en del af Skandias forretning i Sverige, og Tryg er også klar til at købe op i Danmark, siger koncernchef Morten Hübbe.

Direktør for TRYG, Morten Hubbe. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Landets største forsikringsselskab, Tryg Forsikring, har for første gang i fire år en stigende toplinje i form af præmieindtægter i årets tredje kvartal, men det ændrer ikke ved, at forsikringsselskabet fortsat har svært ved at holde toplinjen oppe.

Senest har Tryg styrket sin markedsposition i Sverige ved at købe Skandias børneforsikringsforretning, og ifølge koncernchef Morten Hübbe kan opkøb i Danmark også komme på tale.

"Når vi har købt den her portefølje af Skandia i Sverige, så er det blandt andet, fordi vi kan se, at børneforsikring er stort på det svenske marked. Det er ret underudviklet på det danske marked. Og her er i virkeligheden et produkt, som ville være godt at få bragt mere frem på det danske marked. Opstår der muligheder enten i Danmark eller Norge for at købe mindre porteføljer, som kan give værdi for vores forretning, kan give nye produkter eller en positiv indtjening, så vil vi også se på det," siger Morten Hübbe.

Udtalelsen kommer i forbindelse med et kvartalsregnskab, der blev alvorligt hæmmet af et stort tab på aktier, hvilket gav et negativt investeringsresultat på 383 mio. kr. i kvartalet. Tryg har en aktiepost på omkring 2,5 mia. kr., men det er svært at have en mere konservativ tilgang, mener Morten Hübbe.

"Vi skal være glade for, at vi har en forsigtig investeringspolitik, for vi har jo kun en aktieandel på 5,8 pct. De findes jo meget højere, og havde vi været  højere end 5,8 pct., så havde tallene jo været væsentlig værre. Men selv 5,8 pct. i aktier giver altså en hel del udsving, når markedet falder ni procent, og så skal vi jo glæde os over, at vi har en sund og solid forsikringsforretning, der giver en god indtjening, og gør, at vi kan stå imod det, for ellers havde jo set værre ud, og så havde bundlinjen måske samlet set været negativt. Som vi ser det, ligger vi allerede konservativt, og man må leve med, at de her udsving kommer en gang i mellem," siger Morten Hübbe.

Han glæder sig over den trods alt beskedne fremgang på toplinjen på 0,6 pct.

"Det er jo ikke, fordi 0,6 pct. er nogen herregård, og vi ser stadig fald på biler (præmieindtægter på bilforsikringer, red.) på 3-4 pct., men det at vi ser et positivt kvartal, hvor vi har en stigning i antal kunder, en stigning i kundetilfredshed og stigning i antal produkter som kunderne køber pr. stk., det er rigtigt positivt," siger Morten Hübbe, der forventer at priserne på bilforsikring fortsat vil falde.

"Vi er ikke færdige med, at prisen på bilforsikringer falder en lille smule, for skaderne falder også. Derfor vil vi også i fremtiden se nogle kvartaler, hvor vi skvulper rundt og måske har en lidt negativ toplinje."

Tryg har fortsat godt gang i effektiviseringsprogrammet, hvor selskabet skal effektivisere for 750 mio. kr. frem til 2017. Tryg har som planlagt lavet en hensættelse på 120 mio. kr. i dette kvartal, da der er en række processer, som selskabet skal lave om, for at levere effektiviseringen på 750 mio. kr.

Morten Hübbe fortæller, at hensættelsen på 120 mio. kr. skal dække hele perioden frem til opnåelsen af de 750 mio. kr. Effektiviseringen består af en række ting, såsom at nogle processer skal automatiseres, nogle processer skal forenkles og nogle ting skal outsources.

Morten Hübbe nævner et eksempel:

"I stedet for at have en masse backupfunktioner i Erhverv, hvor vi skulle godkende ting, som tog utrolig lang tid, og kunderne ventede på det, og det var meget dyrt, så har vi fjernet de snubletråde og det bureaukrati og lagt mandatet ud i kundefronten. Det er billigere, vores medarbejdere lærer noget nyt, og vi kan se, at vores kunder tager positivt imod det. Det er et eksempel på, at der er nogle procesomkostninger ved at nå derhen, men så er der en bedre og mere effektiv løsning bagefter både for kunderne og os," siger han.