Trods milliardindtjening: Jyske Bank står stille på bankdrift

Landets tredjestørste bank kommer ud af årets første seks måneder med en markant stigning på bundlinjen. Men det er ikke den traditionelle bankdrift, der sikrer væksten.

Jyske Bank kan tirsdag morgen fremlægge regnskabstallene for årets første seks måneder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Omkostningerne stiger mere end indtægterne hos Jyske Bank i årets første seks måneder. Men alligevel kan landets tredjestørste bank fremvise et markant hop på bundlinjen i det regnskab, det har præsenteret tirsdag morgen.

Mens renteindtægterne falder fem procent til 2,76 mia. kroner, stiger gebyr- og provisionsindtægter og kursreguleringer med hhv. 30 og 17 procent til hhv. 867 mio. kroner og 443 mio. kroner. Samlet set stiger bankens basisindtægter med tre procent til 4,27 mia. kroner.

Bidrag fra realkredit

Topchef Anders Dam noterer dog alligevel en solid fremgang i regnskabet.

»Der er fortsat stor interesse for koncernens produkter fra såvel nye som eksisterende kunder. Med en tilgang i nye bankboligudlån på aktuelt 90,3 mia. kr., skabt på kun 3,5 år, er det stadig muligt at nå et niveau på 100 mia. kr. i løbet af 1. halvår 2018. Ligeledes opleves en betydelig interesse for almindelige realkreditprodukter til såvel privatsom erhvervsformål. Også indenfor private banking, kapitalmarkeder og leasing noteres der stor kundeinteresse,« udtaler han.

Selvom Jyske Bank-koncernens realkreditselskab, BRF Kredit, er det eneste af de fire store realkreditselskaber, der ikke har skruet bidragssatserne op inden for de seneste to år, tjener Jyske Bank alligevel mere og mere på gebyrer på boliglån - de såkaldte bidragssatser.

Jyske Banks bidragsindtægter udgjorde således 932 mio. kroner i første halvår 2017 mod 878 mio. kroner i første halvår 2016. Stigningen skyldes primært, at Jyske Bank har erobret langt flere boligkunder.

Væld af omkostninger

Men da omkostningerne samtidig stiger med 11 procent til 2,78 mia. kroner, falder indtjeningen før nedskrivninger med otte procent til 1,49 mia. kroner. Det er blandt andet et dyrt jubilæum, en retssag i Gibraltar og fratrædelsesomkostninger relateret til maj måneds fyringsrunde.

»Der er udgiftsført engangsomkostninger på i alt 237 mio. kroner fordelt på 110 mio. kroner i 1. kvartal 2017 vedrørende nedskrivning af immaterielle aktiver og udgifter til jubilæumsaktiviteter i forbindelse med Jyske Banks 50 års fødselsdag, herunder 32 mio. kroner til aktier til medarbejderne, og 127 mio. kroner i 2. kvartal 2017 fordelt på 105 mio. kroner vedrørende hensættelse til eventuel erstatning i retssagen på Gibraltar og 22 mio. kroner i fratrædelsesomkostninger i forbindelse med organisationstilpasningen annonceret primo maj 2017,« skriver banken.

Som så mange andre banker nyder også Jyske Bank godt af opdriften i samfundet, der betyder lave nedskrivninger. Faktisk kan banken tilbageføre 120 mio. kroner, hvor man i samme periode sidste år måtte nedskrive for 67 mio. kroner. Det betyder, at basisresultatet stiger med tre procent til 1,61 mia. kroner.

Bundlinjevækst og aktionærforkælelse

Så kommer vi til den bugnende bundlinje, der skyldes et gevaldigt spring i bankens beholdningsresultat. Hvor man her havde et tab på 57 mio. kroner i første halvår af 2016, lander der i dette halvår et overskud på 457 mio. kroner. Det sikrer en vækst på hele 38 procent på bundlinjen, der før skat lander på 2,07 mia. kroner. Den pæne indtjening får banken til at øge sit aktietilbagekøbsprogram.

»Som følge af den solide vækst, den tilfredsstillende indtjening samt den gradvise omlægning af kapitalstrukturen har bestyrelsen besluttet at forhøje det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med en mia. kroner frem til 28. marts 2018,« udtaler Anders Dam i regnskabet.

Banken formår at forrente egenkapitalen med 10,2 procent, hvilket er markant højere end de 7,9 procent, man formåede i samme periode sidste år, men det imponerer dog ikke analytiker Per Hansen fra Nordnet.

»Regnskabet er godkendt, men kan ikke fjerne billedet af at det fortsat er vanskeligt for Jyske Bank at forrente egenkapitalen på samme niveau som konkurrenterne. ROE (Return On Equity, egenkapitalforrentning, red.) på 10,2 procent placerer Jyske Bank akkurat over Nordea, men markant under Spar Nord og Danske Bank. Også Sydbank må forventes at få en væsentlig højere ROE,« skriver han i en kommentar til regnskabet.