Trods kundevrede: Nykredit opjusterer med en halv milliard kroner

Selv om Nykredit i foråret har oplevet massiv kundeprotest, mærker realkreditkæmpen endnu ikke en kundeflugt som frygtet.

Foto: Torben Christensen

Landets største realkreditinstitut, Nykredit, mødte en massiv storm af vrede kunder, da realkreditkæmpen i februar besluttede at lade sig børsnotere og samtidig hæve bidragssatserne for tusindvis af kunder.

Selv om massevis af kunder dengang truede med at forlade realkreditinstituttet som følge af de massive prisstigninger, har Nykredit endnu ikke for alvor mærket til konsekvenserne af utilfredsheden.Nykredit opjusterer således sine forventninger til kerneforretningen i 2016 med 500 mio. kroner.

»Resultatet af vores kerneforretning er tilfredsstillende og bedre end forventet. Vi har over de seneste tre år haft fokus på at blive mere kundeorienterede, effektive og digitale. Det viser sig igen i dette regnskab. Det gør vores vedholdende fokus på sikker og stabil långivning også. Vores nedskrivninger er meget lave,« skriver Nykredit-topchef Michael Rasmussen i forbindelse med halvårsregnskabet.

Opsagt lån for 6,9 mia. kroner i 2016

Kunder i Nykredit-koncernens datterselskab Totalkredit opsagde i første kvartal lån for 2,5 mia. kroner. I andet kvartal opsagde de for 4,4 mia. kroner, hvilket ligger inden for det sædvanlige udsving, påpeger investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen.

»Tallene indikerer ikke, at de stigende priser har skabt kundeflugt. Men måske er det endnu lidt for tidlige at sige,« siger Per Hansen.

Det samlede udlån i Totalkredit udgør nu 580 mia. kroner mod 571 mia. kroner ved årets begyndelse. Nykredit-boss Michael Rasmussen fremhæver i regnskabet, at Nykredit fortsat har en stor udfordring med at genskabe tilliden fra kunderne.

»Mange kunder var og er – meget forståeligt – frustrerede, og vi ser det som vores absolut vigtigste opgave lige nu fortsat at være i dialog med hver enkelt af vores kunder for at lytte og forklare baggrunden for vores beslutning. Vi skal vinde den tillid tilbage, vi har tabt,« skriver Michael Rasmussen.

Milliardtab på renteswaps

Nykredit-koncernens samlede regnskab efter skat falder til 1,8 mia. kroner mod knap 3,1 mia. kroner i første halvår af 2015.

Det er primært renteswaps, der har været årsag til den faldende indtjening. Nykredit tager et tab på 1,3 mia. kroner på renteswaps i et årets første halvår. Til sammenligning lå samme post på et plus på 454 mio. kroner i første halvår 2015.

»Vores samlede resultat falder dog på grund af negative værdireguleringer af vores renteswaps. Det er en udvikling, der er styret af renteudviklingen, som vi ikke selv er herre over. Det, jeg hæfter mig ved, er den fortsatte fremgang i kerneforretningen, som er resultatet af et målrettet arbejde med at forbedre de forhold, vi selv har indflydelse på,« skriver Michael Rasmussen.