Trods frivillige fratrædelser: Danske Bank har ingen planer om filiallukninger

Danske Bank har tilbudt omkring 8.000 medarbejdere en fratrædelse. Banken har ingen planer om filiallukninger som led i spareøvelsen.

Foto: Nils Meilvang. Danske Banks topchef, Thomas Borgen, har tilbudt omkring 8.000 medarbejdere fratrædelse.
Læs mere
Fold sammen

Landets største bank, Danske Bank, skal være færre medarbejdere. Det sker som et led i planen om at skære omkostninger, og det blev bankens medarbejdere orienteret om mandag morgen.

Danske Banks pressechef, Kenni Leth, forklarer til Berlingske Business, hvad baggrunden er for tilbuddet om frivillig fratrædelse, hvor mange der har fået tilbuddet - og om de medarbejdere, der søger en fratrædelse, rent faktisk får lov til at fratræde.

»Der vil altid i en organisation at vores størrelse være medarbejdere, der går og overvejer, om det er nu, at de skal gå på pension eller søge videre, og der åbner vi en mulighed for, at man kan gøre det på lidt gunstigere vilkår end ellers,« siger Kenni Leth.

Hvad bliver de konkret tilbudt?

»Man får tilbudt et sted mellem to og x antal måneders ekstra fratrædelsesgodtgørelse alt efter ens anciennitet i banken.«

Dette er vel et klart udtryk for, at I skal være færre medarbejdere i Danske Bank fremover?

»Det er et udtryk for, at vi har nogle ambitiøse målsætninger frem mod 2018, hvor vi gerne vil levere et afkast på vores kapital på mindst 12,5 procent senest i 2018, og et led i den plan er, at vi også reducerer omkostningerne. Det gør vi bredt. Vi kigger på mange ting, men over halvdelen af vores omkostningsbase er lønninger, og derfor er vi også nødt til at se på og tilpasse vores organisation - også til den kundeadfærd, der er, med øget digitalisering.«

 

Hvor mange har fået tilbudt fratrædelse?

»Det er et tilbud, der er sendt ud til de danske medarbejdere. Primært medarbejderne i Personal Banking, altså privatkundeforretningen, og Business Banking, vores erhvervskundeforretning, og så nogle enkelte andre forretningsområder. Det er i omegnen af 8.000 medarbejdere. Vi ved ikke, hvor mange der søger det her, men vi regner jo ikke med, at vi skal af med 8.000 medarbejdere.«

Hvor mange regner I med? Hvor vil I gerne ende?

»Det er alt for tidligt at sige noget om nu. Nu tager vi udgangspunkt i, at hvad der kommer ind af ansøgninger fra medarbejderne de næste tre uger, og så tager vi en dialog med de enkelte medarbejdere og laver nærmere aftaler med dem. Så vi har ikke noget tal meldt ud på, hvor mange vi forventer, der søger.«

Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange ansøgninger om fratrædelser, kommer der så en fyringsrunde?

»Det er det alt for tidligt at begynde at spekulere i. Det er slet ikke der, vi er nu. Nu kigger vi på, hvor mange der selv ønsker at søge en fratrædelse, og det har vi en forventning om, at der vil være nogle, der gør, i en organisation i vores størrelse.«

Vil alle, der søger, få fratrædelse?

»Nej. Det afhænger af den aftale, som medarbejderen og lederen indgår. Så det er ikke sikkert, at det vil blive imødekommet, hvis man ansøger.«

Kommer der til at ske filiallukninger i den her forbindelse?

»Det er ikke en del af det her initiativ, men vi tilpasser jo løbende vores filialnet. Men det er helt uafhængigt at det her.«

Hvorfor gør I det lige nu?

»Vi gør det for at være sikre på, at vi kan nå vores langsigtede finansielle mål, og også for at tilpasse vores organisation til den ændrede kundeadfærd, vi kan se.«

Og der kan I se, at I ikke vil kunne nå de mål, med det antal medarbejdere I har nu?

»Det har hele tiden været en del af planen, at vi for at nå de mål, vi har sat os for senest i 2018, at vi skal reducere i omkostningerne. Der har vi så valgt at sige, at det her er en god måde at gøre det på, for i videst muligt omfang at undgå at skulle ud i afskedigelser,« siger Kenni Leth.

De 8.000 medarbejdere har måneden ud til at ansøge om fratrædelse, hvis de ønsker det.