Trods bestikkelsesdom: Staten dropper ikke Atea

Kammeradvokaten vurderer, at der ikke er belæg for at ophæve statens indgåede kontrakter med IT-selskabet Atea, der i juni blev dømt for bestikkelse. Innovationsministeren havde håbet på et andet resultat. Det skriver Ritzau.

Foto: NIELS AHLMANN OLESEN. Bestikkelsesdommen til Atea udløste en bøde på 10 millioner kroner, men den får ikke staten til at ophæve sine aftaler med Atea.
Læs mere
Fold sammen

Kammeradvokaten har siden bestikkelsesdommen i slutningen af juni gransket, hvorvidt der var grundlag for, at staten kunne ophæve sine eksisterende kontrakter med Atea, men det er der altså ikke fundet grundlag for at gøre.

Kammeradvokaten er ligeledes kommet frem til, at man ikke kan udelukke Atea fra kommende udbud. Det oplyser innovationsminister Sophie Løhde (V) i en mail til Ritzau.

Her giver hun også udtryk for, at hun havde håbet på et andet resultat. Hun havde gerne set, at de nuværende kontrakter var blevet droppet.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne havde set, at vi kunne annullere de store fællesstatslige kontrakter med Atea, og at vi kunne se bort fra virksomheden, når vi udbyder nye opgaver. Det anbefaler Kammeradvokaten imidlertid ikke efter nøje at have gennemgået vores kontrakter og Ateas meget omfattende redegørelse. Det tager jeg naturligvis til efterretning,« skriver hun ifølge Ritzau.

Det offentlige stoppede handlen med Atea

Da dommen faldt i juni 2018, stoppede SKI arbejdet med nye indkøbsaftaler, hvor Atea kunne komme i spil. Samtidig henstillede SKI og Moderniseringsstyrelsen til, at det offentlige stoppede handlen med Atea på eksisterende indkøbsaftaler, så der blev tid til at granske, om dommen skulle have yderligere konsekvenser.

SKI og Moderniseringsstyrelsen bad Kammeradvokaten analysere, om Atea havde renset sig selv, eller om Atea skulle have udbudslovens tillægsstraf. Ifølge udbudsloven skal virksomheder dømt for bestikkelse straffes yderligere ved at blive udelukket fra at byde på offentlige kontrakter i 4 år. Kun hvis den dømte virksomhed »renser sig selv« (self-cleaning), kan virksomheden ifølge SKI slippe for tillægsstraffen.

Og det er altså det, der er baggrunden for, at Atea ikke mister retten til at byde på offentlige kontrakter fremover, forklarer adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen i en pressemeddelse.

»Kammeradvokaten har minutiøst analyseret, hvad Atea har gjort for at rense sig selv, siden sigtelserne blev rejst i 2015. Baseret på Kammeradvokatens analyse af compliance-programmet og det forhold, at ingen dømte længere er ansat i Atea, vurderer SKI og Moderniseringsstyrelsen, at Atea har opfyldt kravene til self-cleaning i udbudslovens forstand. Dermed har Atea et retskrav på at kunne byde ind på fremtidige, offentlige udbud. Sådan er reglerne,« siger Signe Lynggaard Madsen.

Pres på Atea har haft effekt

Hun glæder sig over, at det pres, der er blevet lagt på Atea, har haft betydelig effekt. SKI oplyser, at Kammeradvokaten har gennemgået tusindvis af siders dokumentation, herunder en række interne dokumenter som mødereferater.

Ateas complianceprogram er også blevet vurderet op imod den engelske anti-korruptionslovning ”UK Bribery Act”, der vurderes at være en af de hårdeste anti-korruptionslovgivninger, der findes. Kammeradvokaten har ifølge SKI generelt fundet tiltagene tilfredsstillende, men har også peget på behovet for en række stramninger.

Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør SKI

»»Hver gang Atea måtte stå overfor at vinde en offentlig kontrakt de næste fire år, skal det offentlige vurdere, om Atea fortsat er self-cleaned. Hvis Atea slækker på indsatsen, risikerer de at ryge ud."«


Derfor har SKI og Moderniseringsstyrelsen nu stillet en række skærpede krav til Atea. Blandt andet må Atea ikke de kommende to år tilbyde offentligt ansatte nogen form for gaver, heller ikke en flaske vin ved et jubilæum. Efterfølgende skal Atea følge de retningslinjer, der gælder for alle andre.

SKI og Moderniseringsstyrelsen har også krævet, at Ateas whistleblower-ordning skal forankres eksternt, og at en whistleblower ikke kan blive udsat for repressalier.

»I de næste fire år vil der blive fulgt op over for Atea, så det sikres, at alle igangsatte self-cleaning-initiativer fortsat lever. Her vil SKI og Moderniseringsstyrelsen have særligt fokus på, at Ateas ledelse i tale og handling lægger afstand til alle former for bestikkelse og effektivt sanktionerer enhver overtrædelse af Ateas nye, restriktive retningslinjer,« skriver SKI.

Atea har ikke endegyldigt bevist sin pålidelighed

Ateas self-cleaning betyder dog ifølge SKI ikke, at Atea én gang for alle har bevist sin pålidelighed. Udbudsloven kræver, at det offentlige gennem de næste fire år løbende skal forholde sig til, om Atea er self-cleaned.

»Hver gang Atea måtte stå overfor at vinde en offentlig kontrakt de næste fire år, skal det offentlige vurdere, om Atea fortsat er self-cleaned. Hvis Atea slækker på indsatsen, risikerer de at ryge ud,« understreger Signe Lynggaard Madsen.