Tre år til nyt krav om digitaliseret byggeri

Byggeriet skal have en højere kvalitet og en mere effektiv produktion. Derfor er der ingen vej uden om at få byggeriets

parter til at bruge samme digitale fællesnævner.Det er baggrunden for udviklingsprogrammet "Det Digitale Byggeri.

"Efter 2006 vil det være et krav fra alle statslige og statsstøttede bygherrer, at enhver leverandør - arkitekt-

eller ingeniørfirma, entreprenør eller producent - er i stand til levere og udveksle alle de dokumenter, beskrivelser

mv., der knytter sig til deres ydelser, digitalt. Parterne skal bruge fælles standarder for klassifikation og beskrivelse, udveksle

i fælles formater og i det hele taget respektere en fælles systematik i behandlingen af byggesagens data."Det

Digitale Byggeri" skal gøre det muligt at indfri dette ambitiøse mål. Bag initiativet står Erhvervs-

og Boligstyrelsen i samarbejde med Fonden Realdania.Visionen om det objektorienterede byggeri, hvor alle data knyttes til den virtuelle

bygningsmodel, som genereres under projekteringen, er det fælles sigtepunkt for alle i "Det Digitale Byggeri."Det

kendetegner digitale data, at de kan akkumuleres, processeres, kopieres, genbruges og trækkes ud efter ethvert kriterium, man

vælger at definere. Dermed bliver det muligt at forestille sig en proces, hvor arkitekt, ingeniører, entreprenører

og leverandører hver især bidrager til den samlede informationsmængde, der udgør byggesagen - på en

måde så man efterfølgende kan hente relevante data ud i den form og rækkefølge, de skal anvendes i

beregninger, beskrivelser, bestillinger og planlægning. I sidste ende vil man sammen med byggeriet kunne levere bygherren et

komplet grundlag for bygværkets drift og vedligeholdelse.Dialog og konsensusForundersøgelserne har

også udpeget de indsatser, der er nødvendige for at få byggeriets brancher og virksomheder op på samme digitale

fællesnævner.På det grundlag er programmet tilrettelagt efter en opskrift, som kombinerer fælles

værktøjer, pisk og gulerødder, dialog og læring.Værktøjerne drejer sig først og

fremmest om at tilvejebringe et fælles fundament af standarder og formater, systematik og metode. Pisken er de bygherrekrav,

som fremover vil blive gældende ved - i første række - alle statslige byggearbejder. Gulerødderne de digitale effektiviseringsgevinster.Endelig

er "Det Digitale Byggeri" - som noget helt nyt - i gang med at skabe et læringsnetværk af byggefolk med interesse

i programmets indsatsområder. Netværket bliver det forum, hvor engagerede branchefolk kan blande sig i den faglige dialog

om indsatsområderne og således få indflydelse på de de løsninger, der vælges.Seks

løbende indsatserForeningen bips (sidste års fusion af BPS-centret, ibb og IT-ByggeNet) har fået ansvar for

systematik- og standardiseringsindsatsen i Det Digitale Fundament. 26 af byggebranchens største virksomheder har forpligtet

sig til sammen at fungere som lokomotiv for udvikling og implementering. Gennem en række workshops i første halvår

2004 håber bips at få hele branchen med til at udvælge de områder og løsninger, der skal satses på.Sideløbende

med Det Digitale Fundament er andre konsortier i gang med bygherrekravene, hvor fire indsatsområder fordeles på lige så

mange konsortier.Opgaven med at udvikle bygherrekravet "Digitale Udbud" er overladt BANK-konsortiet, bestående

af Balslev, Arkitektskolen i Aarhus, norske Norconsult og KHR arkitekter.Efter en første workshop i januar forventer

deltagerne i konsortiet at fremlægge en model for digitale udbud i løbet af foråret.Indsatsområdet

"3D modeller" er netop vundet af et konsortium, bestående af Rambøll, Arkitema, NCC og Aalborg Universitet.

"Projektweb" har været udbudt i de sene efterårsmåneder og afgøres allerede inden for de

kommende uger. Det fjerde og sidste bygherrekrav - "Digital aflevering" - er aktuelt i konkurrence og afgøres i løbet

af foråret.Alle bygherrekravene er udbudt i samarbejde med statslige bygherrer, der har forpligtet sig til at afprøve

de udviklede løsninger på hver to demonstrationsbyggerier. Forsvarets Bygningstjeneste bliver den første på banen

med en afprøvning af BANK-konsortiets model for digitale udbud i løbet af 2004.Alle kan blande sigEfter

en stilfærdig opstart i 2003, hvor programmet blev tilrettelagt, organisationen stablet på benene og de første

udbud gennemført, bliver 2004 året, hvor "Det Digitale Byggeri" for alvor kommer i omdrejninger: Det Digitale

Fundament afslutter sin idéfase og går i udvikling og implementering. De fire bygherrekrav vil alle fremlægge deres

første løsningsmodeller til debat. Og det sidste af de seks indsatsområder - etablering af en best-practice base

med dokumentation for effektiviseringsgevinster - sættes i gang."Det Digitale Byggeri" indgår i regeringens

konkurrenceevnepakke Vækst med vilje og løber frem til 2006.Programmets økonomiske grundlag er en finanslovsbevilling

på 20 mio. kr, hvoraf 10 mio. kr kommer fra Fonden Realdania og et tilsvarende beløb i medfinansiering fra de deltagende

parter.høy