Transportministeriet strammer grebet om kæmpeprojekter

Milliardstore projekter som Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen skal rapportere grundigere til Transportministeriet, så der kan gribes ind tidligt, og forsinkelser og budgetoverskridelser bedre kan undgås. Konsulenthuset McKinsey er hyret til at hjælpe med opgaven.

Transportministeriet vil have mere hånd i hanke med de store anlægsprojekter, så økonomien ikke løber løbsk. Her er det metrobyggeriet ved Nørrebroparken. Arkivfoto: Bax Lindhardt Fold sammen
Læs mere
Transportministeriet tager nu konsekvensen af de mange problemer med store offentlige gigantprojekter gennem tiden og skærper kontrollen med dem.

Det igangværende byggeri af Cityringen til godt 21 milliarder kroner er udfordret på budgettet og tidsplanen, og snart venter konstruktionen af den mere end 40 milliarder kroner dyre Femern Bælt-forbindelse. Historien skræmmer med det første metrobyggeri, der blev flere år forsinket og endte med en ekstraregning på flere milliarder.

»Transportministeriet har lært af det, og jeg forventer sådan set også, at Metroselskabet har lært af det. Vi tog selv kontakt til Metroselskabet i efteråret 2012, fordi vi savnede en mere uddybende rapportering i forhold til fremdriften i Cityringen. Vi blev opmærksomme på, at rapporteringen kun gav os et overblik som helhed, ikke i de forskellige projekter underneden som f.eks. stationbyggerier,« fortæller transportminister Pia Olsen Dyhr (SF).

På den baggrund er der udarbejdet en ny model, så Metroselskabet hvert halvår skal rapportere om fremdriften i de forskellige delprojekter.

»Det giver os en bedre indsigt i både økonomi og den tidsmæssige fremdrift i Cityringens delprojekter,« siger ministeren.

Men kontrollen med de gigantiske projekter, ikke mindst det forestående godt 40 milliarder kroner dyre byggeri af Femern Bælt-forbindelsen, skal skærpes yderligere. Og der er hyret hjælp fra nogle af de helt tunge drenge i konsulentverdenen.

»Vi har flere store projekter i Transportministeriet, og for at blive skarpere på styringen har vi indgået et samarbejde med McKinsey, hvor vi er i gang med at udvikle en generel rapporteringsmodel, som kan bruges af alle selskaber og styrelser, der hører under Transportministeriet. Det er fordi, vi gerne vil have et mere præcist billede af fremdriften i projekterne, så vi kan reagere, hvis der er noget, som går skævt,« fortæller Pia Olsen Dyhr, som forventer modellen klar til januar.

Helt aktuelt er Cityringen det store fokuspunkt. Berlingske har over efteråret afdækket en række forhold, som ifølge flere internationale eksperter tyder på, at Cityringen kan få meget svært ved at holde planen om at åbne i december 2018 til en samlet pris på 21,3 milliarder kroner.

Således er selve boringen af de 32 kilometer tunneller under København forsinket, og der venter investeringer for milliarder af kroner i slutfasen af byggeriet, som ser meget presset ud.

Læg dertil, at to af de tre italienske hovedentreprenører på Cityringen er i økonomiske vanskeligheder, samt at naboklager kan forsinke byggeriet betragteligt, og man har et billede af et ganske udfordret byggeri.

Den uafhængige Rigsrevision har netop derfor også kastet sig over at granske byggeriet af Cityringen, så nødvendige justeringer kan blive påpeget i tide.

»Jeg er blevet oplyst om, at Metroselskabets entreprenør siger, at de stadig overholder tidsplanen. Det er selvfølgelig med det forbehold, at der er usikkerhed omkring konsekvenserne af de klager, som Natur- og Miljøklagenævnet lige nu behandler. Selskabets direktør har også sagt offentligt, at han ikke har nogen interesse i at holde en forsinkelse skjult. Hvis det kommer på tale, forventer jeg, at Metroselskabet lever op til det,« siger ministeren.

Rigsrevisionens meget tidlige granskning af Cityringen finder hun »helt naturlig«, fordi der er tale om et så stort og dyrt projekt, der betyder rigtig meget for København. Og efter Metroselskabet har leveret den første rapport om fremdriften i delprojekterne i første halvår 2013, er ministeren tilfreds med kommunikationen med Metroselskabet.

»Det er blevet forbedret, fordi vi ville have bedre rapportering. Og hvis der er yderligere udfordringer, forventer jeg bestemt at blive informeret. Vi har en god løbende dialog med Metroselskabet, og vi har indtil videre ikke fået nogen melding om en forsinkelse i forhold til, at projektet skal være afsluttet i slutningen af 2018,« siger transportministeren.

Rigsrevisionens opgave er blandt andet at kontrollere, om statens midler går til de formål, som Folketinget har besluttet, herunder forvaltningen af statens ejerposter i selskaber og store projekter.

Staten ejer 41,7 procent af Metroselskabet, og netop ministeriets varetagelse af ejerskabet vil være genstand for Rigsrevisionens granskning. Resten af Metroselskabet ejes af Københavns Kommune (50 procent) og Frederiksberg Kommune (8,3 procent).