Transportbranchen tilfreds med trafikplan

Transportbranchen glæder sig sig over, at den nye trafikaftale ikke lægger yderligere byrder på transporterhvervet.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Udenlandske lastbiler og personbiler kommer til at betale for at køre på de danske veje, mens den danske transportbranche bliver friholdt fra at bidrage økonomisk til realiseringen af den gigantiske trafikplan, som Folketinget vedtog torsdag.

Og det er man godt tilfreds med i Transportbranchens organisation, Dansk Transport og Logistik (DTL).

"En afgiftsomlægning kan nok øge incitamentet til at udnytte de massive investeringer i den kollektive trafik. Men for godstransporten er det afgørende, at regeringen fra starten har meldt ud, at der ikke bliver tale om yderligere belastninger af transporterhvervets rammebetingelser. Derfor er aftalens udfald positivt for os," siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Han mener dog ikke, at de 94 milliarder kroner, som planen koster, rækker langt nok i forhold til det massive behov, der er for investeringer i infrastruktur.

"Vi roser de nye principper om en rullende langtidsplanlægning og en infrastrukturfond med øremærkede midler, men vi beklager, at der stadig er alt for få penge til at modvirke trængslen på vores veje i de kommende år. De fleste af de 94 mia. drejer sig om vedligehold samt investeringer, der alligevel skulle have været foretaget. Med de trængselsproblemer, som DTLs medlemsvirksomheder dagligt møder, skal der flere midler til," siger Erik Østergaard.

Han roser dog, at aftalen indeholder en lang række initiativer, der har positiv indflydelse på afviklingen af godstransporten, f.eks. en forbedring af adgangsvejene til flere vigtige havne.

Ritzau