Trafiktal steg 4,5 pct. i 2006

Med små 20,9 mio. passagerer i sidste år konsoliderer Københavns Lufthavne sin position som Skandinaviens største lufthavn.

Trafiktallene markerer samtidig en stigning på 4,5 pct. i forhold til 2005.

Også julemåneden blev travlerere end året før med en stigning i passagertallet for december på 1,4 pct. i forhold til samme måned

året før. Antallet af rejsende fra Danmark steg med godt 44.000 passagerer eller 9,3 pct., mens antallet af passagerer i transit til

gengæld faldt med små 29.000 passagerer, svarende til et fald på 12 pct.

Med hensyn til antallet af starter og landinger i december oplevede Københavns Lufthavne et fald på 3,2 pct. og også tonnagen

viser et fald på næsten 14.000 ton eller 2,4 pct, i forhold til samme periode sidste år.

RB-Børsen