Trafikplan kan fordoble DSBs passagertal

DSBs administrerende direktør, Søren Eriksen, er meget tilfreds med trafikplanen, der sikrer massive milliardinvesteringer i togtrafikken.

Den store trafikplan er nået til perron, og DSB er yderst tilfreds. Foto: Morten Juhl
Læs mere
Fold sammen
Betydningen af det nyligt indgåede trafikforlig kan næsten ikke overvurderes for DSB. Sådan lyder meldingen fra statsbanernes topchef, Søren Eriksen, der forventer, at trafikplanen kan sikre en fordobling af DSBs passagertal.

»Der er jo tale om massive og nødvendige investeringer i den danske infrastruktur. Jeg er tilfreds med trafikplanen, og når det hele er kørt ind, er en fordobling af antallet af kunder i Danmark bestemt ikke urealistisk. Det er faktisk min forventning,« siger Søren Eriksen.

94 milliarder kroner sat af

Trafikplanen, som forleden blev vedtaget af alle folketingets partier på nær Enhedslisten, afsætter 94 mia. kr. til kollektiv trafik og nye veje. Planen indeholder største satsning på jernbaneområdet i nyere tid, og der skal bl.a. investeres store milliardbeløb til udskiftning af de forældede jernbanesignaler overalt i landet.

Derudover er der afsat penge til forbedringer af en lang række jernbanestrækninger, der bl.a. skal sikre, at danskerne i fremtiden vil kunne rejse mellem landets største byer - København, Odense, Århus, Aalborg - på kun en time mellem hver by.

Behov for dobbeltsporet jernbane

Hvis den såkaldte »timeplan« skal realiseres, er det nødvendigt med en ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Alternativt kan den eksisterende bane udbygges med et ekstra spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup, men så vil timeplanen næppe være realiserbar. Alt peger derfor på en ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

»En ny bane mellem København og Ringsted giver den nødvendige kapacitet og er altafgørende. Banen er afgørende for at undgå store flaskehalsproblemer. Derudover glæder det mig, at der kommer dobbeltspor på Nordvestbanen til Holbæk. Trafikplanen er meget, meget vigtig for DSB,« siger Søren Eriksen.