Trafikinvesteringer på 2,7 mia.

Mere gods på havet kræver også investeringer i vejnettet til og fra havne. Ifølge konsulentfirmaet Bøgetorp vil de 16 største havne have brug for 2,7 mia. kr. til at forbinde havnene med det overordnede vejnet. Penge som staten og kommunerne skal finde for at indfri regeringens egne planer i det ny tværministrielle udvalg for infrastruktur.