Totalbanken vender underskud til overskud

Totalbankens regnskab for årets første ni måneder er præget af en væsentlig fremgang i nedskrivningerne på bankens udlån, og det har medvirket til en kraftigt forbedret bundlinje.

Foto: Sonny Munk Carlsen. Totalbanken i Aarup pa? fyn
Læs mere
Fold sammen

Nettorenteindtægterne udgør 51,2 mio. kr. mod 57,4 mio. kr. i samme periode i 2012, mens nettorente- og gebyrindtægterne løber op i 78,8 mio. kr. mod 86,7 mio. kr. i samme periode i 2012.

Nedskrivningerne er til gengæld væsentligt forbedrede, og lander på 23,2 mio. kr. mod 68,8 mio. kr. i de første ni måneder af 2013.

- Efter store nedskrivninger i 2011 og 2012 falder behovet for nedskrivninger som forventet i 2013, selvom behovet fortsat er på et for højt niveau, som følge af den økonomiske afmatning, skriver banken i regnskabet.

Derfor kan banken bryste sig af et overskud på 8 mio. kr. mod et underskud på 29 mio. kr. i samme periode 2012 - et overskud, som bestyrelsen finder acceptabelt.

- Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med bankens solvensmæssige overdækning, som opfylder målsætningen på minimum 5 pct.point. Bestyrelsen finder endvidere det positive resultat for acceptabelt, henset til den fortsatte økonomiske afmatning, skriver Totalbanken i regnskabet.

Totalbanken fastholder forventningerne for hele 2013 og venter dermed fortsat en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån i niveauet 35-40 mio. kr.

#

Mio. kr. 9M 2013 9M 2012 FY 2012

--------------------------------------------

Netto renteindtægter 51,2 57,4 71,6

Nedskrivninger 23,2 68,8 99,9

Resultat før skat 8 -29 -57,8

Nettoresultat 8 -29,1 -58,1

--------------------------------------------

#

Sammenligningstallene inkluderer ikke datterselskabet Dansk Erhvervsfinansiering A/S.

/ritzau/FINANS

Redaktion +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans[AT]ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk