Totalbanken nedjusterer

Totalbanken nedjusterer forventningerne til hele 2013 og venter nu en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i niveauet 35-40 mio kr. mod tidligere ventet 40-45 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen

Totalbanken nedjusterer sine forventninger til hele året i sit regnskab for første halvår. Resultaterne er dog langt, langt bedre end for et halvt år siden, da nedskrivningerne er faldet dramatisk.

Forretningsomfanget er, på linje med flere andre bankers, faldet i halvåret. Netto rente- og gebyrindtægterne er faldet til 52,1 mio. kr. fra 62,3 mio. kr. Samtidig er kursreguleringerne faldet til 3,4 mio. kr. fra 5,1 mio. kr.

»Dansk økonomi er fortsat påvirket af den europæiske afmatning, som i de seneste år har betydet ændrede adfærdsmønstre i samfundet med øget opsparing og gældsnedbringelse. Det økonomiske aktivitetsniveau er fortsat generelt lavt og påvirket af lav investeringslyst hos erhvervsvirksomheder og private husstande, ligesom private husstande er tilbageholdende med lånefinansieret forbrug,« skriver Totalbanken.

Nedskrivningerne på udlån er dog mindsket betydeligt til 12,7 mio. kr. fra markante 47,2 mio. kr. i første halvår 2012. I første halvår 2011 var disse på hele 90,6 mio. kr.

Da arterieblødningen på nedskrivningerne er stoppet kan Totalbanken notere sig et positivt resultat før og efter skat på 6,0 mio. kr. mod et minus i første halvår 2012 på 19,6 og 19,7 mio. kr. på disse poster.

Totalbanken nedjusterer forventningerne til hele 2013 og venter nu en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i niveauet 35-40 mio kr. mod tidligere ventet 40-45 mio. kr. Det er med baggrund i en fortsat lav aktivitet på bolig- og realkreditområdet, at Totalbanken må skrue ned for udsigterne.