Torm forgylder aktionærer med milliarder

Der vanker et kontant udbytte på ikke mindre end to milliarder kr. til Torms aktionærer, efter det planlagte aktietilbagekøb er gået i vasken. (Opdateret 09.52)

Torm planlagte program for tilbagekøb af aktier er på grund af tekniske problemer afblæst, meddeler rederiet. Et andet argument er ifølge bestyrelsesformand Niels Erik Nielsen, at rederiet vil beholde sin handlefrihed.

"Aktionærene får det samme beløb - bare på en anden måde. Det er næsten en fordel for aktionærene, da de får beløbet hurtigere og samtidig får Torm sin handlefrihed," siger Torms bestyrelsesformand, Niels Erik Nielsen til RB-Børsen.

I stedet for tilbagekøbet står aktionærerne til at få udbetalt to milliarder kr. som udbytte i begyndelsen af september.

" Bestyrelsen for Torm har i dag truffet beslutning om ikke at gennemføre det påtænkte aktietilbagekøb. Baggrunden for beslutningen er, at de tekniske problemer omkring aktietilbagekøbet, særligt i forhold til amerikanske aktionærer og ADR-indehavere, har vist sig at være for store, og at transaktionsstrukturen vil lægge for store begrænsninger på Torms operationelle og strategiske handlefrihed i de kommende måneder," hedder det i meddelelsen fra Torm.

Bestyrelsesformanden peger på, at tilbagekøbsprogrammet ville have medført en tre måneders proklamaperiode, hvor Torm ikke kan foretage sig meget.

"Med de mange aktiviteter, der er i rederibranchen og i særdeleshed i Torm, ønsker vi ikke en periode på tre måneder, hvor vi ikke kan agere aktivt. Der er et meget højt aktivitetsniveau i tankskibsbranchen. Vi købte OMI i foråret, og hvis sådanne muligheder dukker op igen, vil vi have fuld handlefrihed. Det har vi nu fået, siger Niels Erik Nielsen til RB-Børsen.

De tekniske problemer med tilbagekøbsprogrammet skyldes, at Torm udover noteringen på Københavns Fondsbørs også er noteret på Nasdaq-børsen i New York. Her har Torm noteret de såkaldte ADR, der er dollaromregnede, afledte værdipapirer, som udenlandske selskaber lader notere i stedet for "rigtige" aktier.

Nu skal ekstraordinær generalforsamling i august skal tage stilling til udbetaling af udbytte. Hvis generalforsamlingen godkender det, vil Torm udbetale 2 mia. kr. til aktionærene i starten af september. Aktionærerne har handlet aktien op med 2 pct. til 221,25 kr. pr. aktie.