Torm bejler til Mærsk

En sammensmeltning af A.P. Møller - Mærsk og Torms store flåder af skibe til fragt af olieprodukter vil være en lækkerbisken for en lang række store kapitalfonde. Torm og dets ejere med Danske Bank i spidsen er lune på tanken. Spørgsmålet er, om A.P. Møller - Mærsk kan overbevises om fornuften i et ægteskab.

Torm og Maersk Tankers kan ved en sammenlægning blive verdens klart største spiller på markedet, og dermed en lukrativ investering for bl.a. de store kapitalfonde. Fold sammen
Læs mere
Tanken er nærliggende og et drømmescenario for de banker, der kontrollerer rederiet Torm. Hvis A.P. Møller - Mærsk og Torm lægger deres flåder af produkttankskibe sammen, vil man skabe verdens suverænt største og stærkeste spiller på området. En sådan gigant vil kunne tiltrække pengestærke kapitalfonde, der kigger intensivt på produkttank.

Og det er en idé, som måske ikke er så langt væk. Ifølge Berlingskes oplysninger har den været oppe at vende i såvel Torm som hovedbankforbindelsen Danske Bank samt i A.P. Møller - Mærsk, men kun på et indledende stadie.

Hverken A.P. Mølller - Mærsk eller Danske Bank vil kommentere overvejelserne, men Torms bestyrelsesformand, Flemming Ipsen, skriver i en mail til Berlingske, at rederiet vil kigge på alt, der kan være i aktionærernes interesse.

»Torm vil på ethvert tidspunkt se på muligheder, som kan sikre alle interessenters interesse bedst muligt,« skriver Ipsen.

Han har selv arbejdet 33 år i A.P. Møller - Mærsk og har blandt andet været personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller, chef for Mærsks omfattende containerforretning i Fjernøsten og leder af Maersk Air.

Fornuft i ægteskab

For Torm og bankerne kan en sammenlægning løse store finansielle problemer – Torms gæld var i det seneste regnskab på over ti milliarder kroner – mens det for A.P. Møller - Mærsk vil skabe en stærkere markedsposition og på længere sigt kunne sikre en bedre pris for selskabets flere end 80 produkttankskibe, hvis koncernen en dag vil helt ud af området.

A.P. Møller - Mærsk kan kun overbevises om fornuften i ægteskabet, hvis det med stor sikkerhed giver en økonomisk gevinst. Men en sammenlægning vil give god mening, vurderer Henrik Sornn-Friese, der er lektor og leder af de maritime uddannelser på Copenhagen Business School.

»Om, de vil gøre det, er spekulation. Men hvis de vælger at gøre det, passer de to organisationer godt sammen,« siger Henrik Sornn-Friese.

Han peger på, at de to rederier kender hinanden godt fra mange års fragtsamarbejde i de såkaldte pools.

»De kender hinanden, og det vil give mening. De har drevet pools sammen, medarbejderne har arbejdet sammen, og de har erfaringer med hinandens skibe. På den måde er der et godt historisk udgangspunkt,« siger Henrik Sornn-Friese.

Banker vil af med Torm

Maersk Tankers har de seneste år blødt voldsomt og haft et samlet tab i perioden 2009-2012 på mere end 4,6 milliarder kroner, og tankskibe er ikke længere et centralt fokusområde for A.P. Møller - Mærsk, der fremover vil satse på fire andre ben. Det kan få Maersk Tankers’ direktør, Hanne B. Sørensen, til at kigge mod en sammenlægning med Torm.

»Maersk Tankers har ikke klaret sig godt i et stykke tid, og Torm er nede i en bølgedal. Det kan være et spørgsmål om, at Hanne Sørensen og ledelsen i Maersk Tankers kigger på, hvornår Torm er så billigt, at de vil slå til,« siger Henrik Sornn-Friese.

Som Berlingske kunne fortælle i sidste uge, er bankerne gået i gang med at forberede et salg af Torm. Flere amerikanske kapitalfonde har allerede meldt deres interesse, men de kræver, at bankerne, som ejer Torm, giver et markant nedslag i prisen i form af en nedskrivning af Torms gæld.

Ved at skabe en mastodont sammen med A.P. Møller - Mærsk vil der med stor sandsynlighed på længere sigt kunne opnås en bedre pris for Torms aktiver, men A.P. Møller - Mærsk skal også have en gevinst ved en sammenlægning.

Kapitalfonde står på spring

Kapitalfonde har ifølge Berlingskes oplysninger imidlertid allerede lagt følere ud om at købe hele eller dele af Maersk Tankers, men foreløbigt er meldingen på Esplanaden, at man har solgt de dele af Maersk Tankers fra, som skal sælges på den korte bane.

Alt er imidlertid et spørgsmål om pris, og A.P. Møller - Mærsk ved kun alt for godt, at netop produkttankmarkedet er den del af shipping, som ser ud til først at gå en mærkbar bedring i møde. Derfor vil man umiddelbart ikke sælge hele Maersk Tankers nu til kapitalfonde, som forsøger at købe aktiver inden for produkttank billigt, inden bedringen står klar for enhver, og priserne bliver derefter.

En model med at skabe en gigant på området sammen med Torms skibe, der senere kan sælges for et stort milliardbeløb, vækker derfor i teorien gehør på Esplanaden. Men A.P. Møller - Mærsk er benhårde i den slags forhandlinger og går kun ind i sådan et projekt, hvis det potentielle afkast langt overstiger risikoen – præcis som dengang A.P. Møller - Mærsk overtog ØKs skibsaktiviteter.

Kæmpegæld kan stå i vejen

Problemet er, at gælden i Torm klart overstiger skibenes værdi. En potentiel køber vil derfor kræve en markant nedskrivning af Torms gæld, før en aftale kan laves. Den udfordring kræver bankerne som medspiller, men Torms banker med Danske Bank og Nordea i spidsen vil sandsynligvis strække sig langt for at sikre en aftale med A.P. Møller - Mærsk, fordi de kan se potentialet på den længere bane.

En sammenlægning kan strikkes sammen på mange måder, og i sidste ende kan snarlige bud på Torm fra kapitalfonde måske tvinge A.P. Møller - Mærsk til handling. En model, hvor en eller flere kapitalfonde samtidig køber Torms og Maersk Tankers’ flåder af produkttankskibe og efterfølgende slår dem sammen, kan heller ikke afvises.

Maersk Tankers voksede sig til verdens største inden for fragt af raffinerede olieprodukter som benzin og flybrændstof med opkøbet af svenske Broström, umiddelbart inden finanskrisen brød ud.