Topotarget får tildelt to nøglepatenter

Topotarget har fået tildelt, hvad der betegnes som to nøglepatenter. Det drejer sig om patentet for Valproat (VPA) til behandling af større kræftsygdomme, der er tildelt i USA, og HDAC-patentet, der er tildelt i Europa.

- Denne tildeling giver os en virkelig stærk patentmæssig stilling ikke bare til hudlidelser, men også til cancer generelt, for vores valproat-produkter Baceca, Avugane og Savicol, som er i fase II udvikling mod hhv hudsygdomme og polypper i tarmen, som fører til kræft, udtaler Peter Buhl Jensen, administrerende direktør for Topotarget, og fortsætter:

- De kliniske data, som vi har indsamlet hidtil, understøtter vores overbevisning om, at der er gode muligheder for at finde nye anvendelser for VPA med henblik på at hjælpe patienter med forskellige hudlidelser herunder basalcelle kræft hvor vi lige har annonceret positive data.

VPA-patentet er gyldigt indtil februar 2022 og dækker anvendelsen af valproat og tæt forbundne derivater til behandling af de større kræftsygdomme. Der er allerede udstedt et tilsvarende patent i Europa og anmeldt patent i andre geografiske områder.

Derudover har selskabets HDAC-patentansøgningen ført til et patent. Patentet har brede krav til en klasse af hydroxamic-syrer - bestående af en piperazin-binding som histon deacetylase (HDAC)-hæmmere - og deres anvendelse i proliferative sygdomme som f.eks. kræft og psoriasis. Denne ansøgning er i øjeblikket verserende i alle større geografiske områder, og der er udstedt patent i New Zealand og godkendt patent i Mexico.

Kravene i denne ansøgning dækker HDAC-stoffet PX118490, som er blevet udlicenseret til LEO Pharma til udvikling som et middel mod psoriasis. Topotargets førende produkt i klinisk udvikling, belinostat, er dækket af andre patenter i selskabets IP-portefølje.

- Dette HDAC-patent udvider vores allerede omfattende portefølje af globale patenter i vores HDAC-bibliotek. En god IP-position er yderst vigtig for vores løbende strategi om at udvikle nye og effektive onkologiske behandlinger, som kan føres på markedet for at hjælpe de patienter, der har brug for dem, siger Peter Buhl Jensen.

RB-Børsen