Topøkonom fraråder Grønland at bygge tre nye lufthavne til milliarder

Grønlands økonomiske råd med topøkonomen Torben M. Andersen i spidsen fraråder Grønlands Selvstyre at sætte gang i byggeri af tre nye lufthavne til knapt fire mia. kr., så længe der mangler samlede samfundsøkonomiske analyser.

Torben M. Andersen, professor Aarhus Universitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Politikere i det grønlandske landsstyre og landsting har haft travlt med at få skudt et byggeri af tre lufthavne til omkring fire milliarder kroner i gang. Men nu blinker de røde advarselslamper for alvor. Og Grønland bør lade være med at gå i gang med byggeriet så længe, der mangler et ordentligt beslutningsgrundlag. Det mener Grønlands økonomiske råd med økonomen Torben M. Andersen i spidsen i en ny rapport.

I rapporten fraråder de Selvstyret mod, at der bliver investeret 3,6 milliarder kr. i de nye lufthavne, så længe der ikke foreligger et ordentligt beslutningsgrundlag, dvs. samlede samfundsøkonomiske analyser.

Tydeligere kan det ikke siges af Landsstyrets og Landstingets rådgivere, at grønlandske politikerne bør vente med at træffe beslutning om lufthavnspakken, der vil blive ét af Grønlands hidtil største infrastrukturprojekter i nyere tid.

Det er sagt før, senest af Nationalbankens økonomer, at det økonomisk er meget risikabelt for Selvstyrets finanser, hvis der bliver investeret i de nye lufthavne i Grønland og en ny bydel med boliger og institutioner til 5.000 indbyggere i landets hovedstad Nuuk og stærkest voksende by.

I alt kan udgifterne til projekterne løbe op i omkring 10 milliarder kr.

»Samlet set er investeringer i de grønlandske lufthavnsprojekter formentlig rasende urentable,« sagde cand. polit og tidligere vicedirektør i Nationalbanken, Anders Møller Christensen, der er hovedforfatter på bankens analyse fra august, til Berlingske Business.

Det fremgår af Grønlands Landsstyres forslag til finanslov for 2018, som Landstinget behandler på sin efterårssamling, at anlægsudgifterne for de planlagte lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq i Vestgrønland skønnes at være omkring 3,6 milliarder kr.

I Nuuk og Ilulissat skal landingsbanerne forlænges til 2.200 meter. Det vil gøre det muligt at flyve direkte mellem de to byer og lufthavne i Europa, herunder Kastrup, og Nordamerika. I dag foregår trafikken ud og ind af Grønland i overvejende grad mellem Kangerlussuaq og Kastrup.

Det går for så vidt ellers ganske godt i Grønland, skriver Økonomisk Råd i 2017 - rapporten om Grønlands økonomi, som i går blev offentliggjort.

Økonomien er i vækst. Sidste år var den økonomiske vækst næsten syv procent. I år og næste år ventes en vækst på henholdsvis 3,9 og 2,6 procent. Hovedårsagen tilskriver rådet en gunstig udvikling i fiskeriet.

Både selvstyrets og kommunernes økonomi er god. Først og fremmest på grund af stigende skatteindtægter, der er skabt af den økonomiske vækst, understreges det.

I finanslovsforslaget reserverer Landsstyret de øgede skatteindtægter og overskud i selvstyreejede selskaber til at skyde ind i det 100 procent selvstyreejede selskab, Kalaallit Airports A/S, der skal bygge, eje og drive de tre nye lufthavne i Vestgrønland. De skal skal stå færdig inden for få år.

Ved siden af disse investeringer er der planer om at opføre to lufthavne i Østgrønland, fortæller rapporten.

Og hvorfor er Økonomisk Råd bekymret over planerne om - efter grønlandske forhold - storstilede investeringer af anlæggelse af lufthavnene i Vestgrønland?

»Projektet med etablering af nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq er ikke privatøkonomisk rentabelt, og projekterne kan derfor ikke dække renter og afdrag ved låntagning til etablering af de pågældende lufthavne. Projekterne kan derfor kun gennemføres med et kapitalindskud fra Selvstyret, men det øger risikoen for selvstyrets finanser. I gode år bør der ske en konsolidering for at kunne håndtere dårlige år. Dette sker ikke med det fremlagte finanslovsforslag, og derfor kan en vending i de økonomiske konjunkturer give store problemer for Landskassen,« skriver rådet bl.a. i sin konklusion.

For det handler ikke kun om, at Grønland vil bygge lufthavne til næsten fire milliarder kr. For ifølge rådet med formanden Torben M. Andersen, der er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, i spidsen vil lufthavnsselskabet Kalaallit Airports give underskud.

»Når den samlede lufthavnspakke ikke er privatøkonomiske rentabel, betyder det også, at der kan opstå et behov i fremtiden for driftstilskud, og det vil belaste de offentlige finanser. Det er problematisk, at der som grundlag for den politiske stillingtagen til lufthavnsplanerne ikke foreligger samlede samfundsøkonomiske analyser af projektet,« hedder det i rapportens dystre afsnit om lufthavnene.

Som sagt skønnes udgifterne til at bygge lufthavnene i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk at være omkring 3,6 milliarder kr. Kapitalbehovet skal ifølge finanslovsforsslaget for 2018 dækkes fra to finansieringskilder. Dels ved at Selvstyret indskyder 1,0-1,6 milliarder kr. i egenkapital i Kalaallit Airports, og dels ved lånefinansiering af det resterende beløb.

Lånene kan f.eks. komme fra udenlandske investorer, dvs. banker og pensionsselskaber, mener lufthavnsselskabet.

»Da låntagning ifølge budgetloven forudsætter rentabilitet til dækning af renter og afdrag, og da alle lufthavnene ikke
forventes at være rentable, er der behov for et relativt stort kapitalindskud. Kapitalindskuddet etableres ved at supplere den allerede etablerede egenkapital med indskud baseret på midlertidige og ekstraordinære indtægter, dvs. overskud i selvstyreejede virksomheder og overskud i Landskassen,« skriver Økonomisk Råd.

Rapporten peger på. at det ikke alene er et spørgsmål om anlæg af lufthavne, men også drift. Kan driften af lufthavnene ikke dække løbende udgifter, herunder vedligeholdelse, vil der fremover blive behov for direkte eller indirekte støtte fra Selvstyret.

»Det er problematisk, at projekterne planlægges uden fuldt overblik over disse afledte konsekvenser for de offentlige finanser. Samlingen af rentable og ikke rentable aktiviteter i samme selskab er også problematisk og giver manglende gennemskuelighed, hvor de overskudsdækkende aktiviteter medvirker til at finansiere de underskudsgivende. De aktuelt
gode konjunkturer giver en mulighed for at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til, at de trelufthavnsprojekter
kan igangsættes, men på sigt belastes de offentlige finanser,« fastslår rådet.

Ud over Torben M. Andersen sidder bl.a.  Anders Møller Christensen, cand. polit. og tidligere vicedirektør i Nationalbanken, Søren Bjerregaard, cand. polit. chef for værdipapir-og betalingsbalancestatistik i Nationalbanken,  og Anders Blaabjerg, cand. oceon. og chef for Grønlands Statistik, i det økonomiske råds formandsskab.