Topledere har behersket tro på vækst

Troen på vækst falder på kort sigt hos globale topledere, mens de er mere optimistiske i et tre års perspektiv, viser Global CEO Survey 2013 fra PwC. Rapporten blev præsenteret ved åbningen af årsmødet i World Economic Forum.

Foto: PASCAL LAUENER. Topledere fokuserer i stigende grad på nøje udvalgte nicher, hvor de ser potentiale, fremgår det ved 1.500 erhvervslederes møde i World Economic Forum i Davos i Schweiz. På billedet er der ved at blive gjort klar til endnu en omgang debat om de økonomiske trusler.
Læs mere
Fold sammen

Når mere end 1.500 erhvervsledere i Davos de næste dage tager pulsen på verdens tilstand og gør status over strømningerne på den globale handelsplads, sker det ikke i en festrus.

Næsten symbolsk for stemningen blev åbningen af årsmødet i World Economic Forum ledsaget af offentliggørelsen af revi-sionsgiganten PwCs årlige survey blandt 1.330 topledere fra 68 lande.

Rapporten har fået titlen »Dealing with disruption«, og budskabet er, at ledere fremover skal kunne håndtere kriser og tilbageslag som en del af det at drive en succesfuld forretning. For truslerne er mange derude.

Når toplederne skuer ud over verden, ser de ifølge Global CEO Survey fortsat foruroligende mange svaghedstegn, ikke mindst når det gælder USA og Europas evne til at styre sikkert gennem den økonomiske krise og få styr på budgetunderskud og gæld. Som der står i rapporten: »The global economic outlook is certainly enough to test even the strongest enterprises«.

Pointen er, at eurozonen kæmper med recession, og at prognoserne for Europa og USA er alt andet end prangende. Dertil kommer, at betingelserne på en række af de nye vækstmarkeder er blevet skærpet, som ned-turen i flere af BRIK-landene viser.

Ringe tro på vækst

Ud over usikkerheden om udsigten for den globale økonomi og i særdeleshed bekymringen over politikernes evne til at håndtere underskud og gæld frygter toplederne tendensen til overregulering og manglende stabilitet på kapitalmarkederne.

Når de bliver bedt om at udpege de største trusler mod væksten i deres virksomheder, peger toplederne desuden på stigende skatte-tryk, mangel på kvalificerede medarbejdere samt stigende energiomkostninger og for-højede råvarepriser.

I alt er kun 36 procent af toplederne på verdensplan »meget optimistiske«, når det gælder deres virksomheds vækstmuligheder i de næste 12 måneder. Det er et fald fra 40 procent i 2012 og 48 procent i 2011. Dog er det bedre end i 2010 og 2009, da frygten for konsekvenserne af finanskrisen var mest udpræget, og usikkerheden om verdensøkonomien var størst.

I dag forudser 28 procent af toplederne, at den globale økonomi vil forværres yderligere i 2013. Kun 18 procent forventer en forbedret økonomi, mens 52 procent mener, at den vil holde sig på det nuværende niveau hvilket reelt vil sige en fastlåst økonomi, som kører på meget lavt blus.

Selv om topledernes udsigter for fremtiden er dystre, er det faktisk bedre end sidste år, hvor 48 procent af toplederne forudsagde, at den globale økonomi ville blive svækket i 2012.

Mest pessimisme i Europa

Ikke overraskende er toplederne i Europa de mindst optimistiske. Kun 22 procent af de vesteuropæiske topledere er meget optimis-tiske, når det gælder udsigten for vækst i deres egen virksomhed, hvilket er et fald fra 27 procent sidste år og 39 procent i 2011.

Tilliden til vækst på kort sigt falder til 33 procent i Nordamerika fra 42 procent i 2012 og til 36 procent i Asien/Stillehavsområder fra 42 procent i 2012. Også i Afrika falder top-ledernes tillid til deres virksomheds vækst.

De latinamerikanske topledere går imod strømmen. Her er 53 procent af toplederne optimistiske på kort sigt, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.

Samlet set er toplederne tilbageholdende med at øge antallet af medarbejdere i det næste år. 45 procent planlægger at foretage nyansættelser i 2013, hvilket er et fald fra 51 procent i 2012, mens 23 procent har planer om at reducere arbejdsstyrken.

Optimisme på tre års sigt

Når toplederne ser længere ud i fremtiden, stiger optimismen imidlertid. 46 procent er således meget optimistiske med hensyn til vækstudsigterne i deres egen virksomhed i de kommende tre år. Også på det punkt er der dog meget markante geografiske forskelle: Igen er de europæiske topchefer mest skep-tiske, mens toplederne i Afrika og Mellemøsten hører til de mest optimistiske.

I rapporten skriver PwCs globale CEO, Dennis M. Nally, at virksomhedernes gearskifte i retning af større tilpasningsdygtighed og robusthed kan forklare forskellen på topledernes forventninger på et års og tre års sigt. Han mener, at det er et tegn på, at toplederne nok kæmper med aktuelle udfordringer, men at de samtidig er ved at gøre sig klar til langsigtet vækst:

»For at navigere må virksomheder udvikle modstandsdygtighed og robusthed,« fastslår Dennis M. Nally og fortsætter: »Evnen til at overkomme øjeblikkelige chok skal kombineres med en langsigtet evne til at tilpasse sig konstant skiftende omstændigheder. Forvent det uventede er blevet erhvervsledernes nye mantra,« fastslår han.

Hvad er så modtrækket? Svaret er, at top-ledere i stigende grad fokuserer på nøje udvalgte nicher, hvor de ser potentiale. De har også skarpt fokus på kunderne. Og de forbedrer målrettet virksomhedens drift og barberer løbende omkostningerne.

Forbedringer af driftseffektiviteten har topprioritet hos toplederne, viser under-søgelsen. 77 procent har reduceret omkostningerne i de seneste 12 måneder, og 70 procent har planer om det i det kommende år. Som Martin Blessing fra Commerzbank AG udtrykker det:

»Vi mener, at den underliggende trend vil være langsom vækst () og det er en af grundene til, at vi må holde vores omkostninger under control.«

CEO Aireen Omar fra Air Asia Berhad fremhæver samtidig de muligheder, som kan ligge i et konstant fokus på omkostningerne: »Jeg mener, at den underliggende idé i at forsøge at reducere omkostninger i alt, hvad vi foretager os, vil gøre os mere kreative og innovative.«

Global CEO Survey 2013 kan downloades på www.pwc.com/ceosurvey