Topdanmarks toplinje højere end ventet - bundlinjen lige i øjet

Forsikringskoncernen Topdanmark kom ud af det tredje kvartal i år med et nettooverskud på 464 mio. kr., hvilket var som ventet, da selskabet for et par uger siden havde meldt bundlinjeresultatet ud. Analytikerne havde rettet ind efter det.

Foto: Jan Jørgensen

Bruttopræmieindtægterne i skadesdelen endte på 2263 mio. kr. mod ventet 2244 mio. kr. og 2230 mio. kr. i tredje kvartal 2016.


Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 406 mio. kr. i kvartalet mod ventet 438 mio. kr. af analytikerne og 369 mio. kr. i tredje kvartal året før.


Det samlede investeringsafkast (afkast på aktiver samt hensættelse til kursregulering med videre på skadehensættelser) blev 98 mio. kr., hvilket var lavere end forventningerne, der lød på 101 mio. kr. Samme kvartal i 2016 gav et overskud på 212 mio. kr.


Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio (inklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne (jo lavere CR jo bedre, red.), landede i kvartalet på 82,0, mens der var ventet 82,1. I tredje kvartal sidste år lød tallet på 83,4.


Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.

Forsikringskoncernen Topdanmark fastholder i sit regnskab for tredje kvartal de forventninger, som blev opjusteret i efterårsferien.

Den såkaldte modelmæssige prognose til 2017 blev dengang løftet med 250 mio. kr. til 1,5-1,6 mia. kr. efter skat, eksklusive afløbsresultat for fjerde kvartal.

Fremgangen i resultatet blev begrundet med indregning af afløb, et højere finansielt afkast samt bedre vejr end ventet.

Den modelmæssige prognose viser, på hvilket niveau resultatet forventes at lande, såfremt en række forudsætninger opfyldes. Blandt andet forudsættes et aktieafkast på 7 pct. om året samt uændrede valutakurser i forhold til niveauet ved udgangen af tredje kvartal.

Derudover forudsættes en combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger i forhold til præmierne - på omkring 85 for hele 2017, igen eksklusive afløbsgevinster i fjerde kvartal.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.