Topdanmark-topchef forventer at din bilforsikring bliver billigere

Bilforsikringer bliver en bedre og bedre forretning for forsikringsselskaberne, og det vil betyde, at prisen vil falde betydeligt fremover, siger Topdanmark-direktør Christian Sagild.

Bilejerne kan se frem til faldende priser på bilforsikringer, understreger Topdanmarks topchef, Christian Sagild. Forklaringen er, at der sker færre trafikuheld, fordi moderne biler eksempelvis selv kan hjælpe til med at bremse og parkere, og fordi vejene generelt er blevet mere sikre at færdes på.
Læs mere
Fold sammen

Landets forsikringsselskaber tjener gode penge i disse år, og det kommer nu især bilejerne til gode. Således forudser Christian Sagild, topchef i Topdanmark, at bilforsikringer løbende vil blive væsentligt billigere i de kommende år, og festen begynder for alvor nu.

Særlig 2014 var et fremragende år for forsikringsselskaberne, da der ikke var nogen store vejrskader, antallet af tyverier faldt, der var få brande, og så bliver bilforsikringen et mere og mere lønsomt produkt for selskaberne. Det gav forsikringsselskaberne store regnskabsmæssige overskud på et niveau, der ifølge Christian Sagild ikke er holdbart.

»Derfor mener jeg, at konkurrencen vil stige yderligere. Vi vil se, at priserne bliver sat ned på nogle produkter, og det helt naturlige er, at man begynder med motor (bilforsikring, red.). Og det er, hvad der sker nu,« siger Christian Sagild.

Han forklarer, at den forbedrede trend på bilområdet har en række årsager. Blandt andet er vejene blevet sikrere med flere rundkørsler og så videre, så der ikke sker så mange trafikuheld. Desuden har vi fået væsentligt sikrere biler med diverse teknologiske gadgets og øget sikkerhed, så mange biler i dag selv hjælper med at parkere og bremse hårdt op, når det er nødvendigt.

»Sådanne ting bliver nok ved med at komme, så jeg tror, at vi fortsat vil se, at trenden vil være for nedadgående på risikoen. Og det vil trinvist blive fulgt op af faldende forsikringspræmier,« siger Christian Sagild.

Generelt set er bilforsikringer faldet i pris over en lang årrække. Gennemsnitspræmien på en bilforsikring i Topdanmark er i dag fem procent lavere målt i kroner og øre, end den var for ti år siden. Det svarer reelt til, at prisen er faldet med 25 procent.

Topdanmark har netop forbedret sit bilforsikringsprodukt, så prisen gennemsnitligt er sænket med fem procent ved nytegning, og dertil kommer en række bedre dækninger. Eksempelvis dækkes tyveri, røveri, brand, nedstyrtende genstande og seriehærværk fremover uden betaling af selvrisiko.

Prisportaler skaber usund trend

Konkurrencen på bilforsikring tager generelt til i forsikringsbranchen, hvor også danskernes stigende brug af prisportaler på nettet presser selskaberne til at være konkurrencedygtige. Ifølge Christian Sagild skal man som kunde dog se sig godt for og ikke nødvendigvis købe det produkt, der umiddelbart ser billigst ud.

»Når vi taler om rene prisportaler, viser erfaringer fra England, at nogle forsikringsselskaber udvikler det, jeg kalder shitty products. De udvikler et dårligt produkt for at komme øverst på listen, og så klikker folk og kommer ind på selskabets side. Når de er så er inde på siden, begynder de at tale om, hvad det egentlig er for et produkt, kunden skal have, og så ender man med at sælge et helt andet produkt til kunden,« siger Christian Sagild og tilføjer:

»Det er ret usundt, og det engelske finans­tilsyn er meget utilfreds med de der rene prisportaler, som reelt set bondefanger nogle kunder ved at levere nogle dårlige produkter. Og det er her, hvor den danske forsikringsguiden.dk skiller sig markant ud ved ikke alene at sammenligne priser.«

Vil den samme usunde trend komme her i Danmark i samme udstrækning?

»Jeg tror det ikke, for internetsalg har dårligere betingelser i Danmark end i udlandet. Det har det blandt andet, fordi det danske marked er så effektivt, som det er i dag,« siger Christian Sagild.

Han nævner som et eksempel, at hvor de mest effektive forsikringsselskaber i Danmark har en omkostningsprocent på omkring 15, har forsikringsselskaberne på det franske marked typisk en omkostningsprocent på 30. Hvis de kan fjerne de franchise-tagere, der som mellemled skal have en årlig provision, kan selskaberne reducere omkostningerne dramatisk.

»Derfor kan de lave et internetkoncept, hvor de fjerner omkostningen til franchise­tagerne, og derfor kan de give 15 procent i rabat. Men det kan man ikke i Danmark, for vi har ikke den omkostning,« siger Christian Sagild.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Bilforsikring spiller dobbeltrolle

Flere af prisportalerne på nettet koncentrerer sig primært om bilforsikringer. Det skyldes, at det oftest er den dyreste type forsikring sammenlignet med de øvrige forsikringer som hus og indbo, og derfor er bilforsikringen det såkaldte entry-produkt, som kunderne kommer for at købe, hvor­efter de helst skal købe et par ekstra produkter.

Med den seneste tids udvikling i lønsomheden spiller bilen dermed en dobbeltrolle.

»Det er blevet lidt den omvendte verden ud fra en økonomisk betragtning. Det, man kalder entry-produktet, er det bedst indtjenende i forsikringsbranchen. På benzin­statio­nen er benzinen entry-produktet, og så tjener de penge på at sælge øller i plasticposer. I forsikring er det bilforsikring, der er entry-produktet, men det er den omvendte verden, for det er samtidig det produkt, du tjener mest på,« siger Topdanmark-direktøren.

Ser man 20 år tilbage var indboforsikring og husforsikring langt mere lønsomme produkter for forsikringsselskaberne, men den øgede sikkerhed har vendt op og ned på det billede, så bilforsikringen altså i dag er klart mest lønsom – også selv om priserne er sat ned over flere omgange. Til gengæld er indbo og hus i kraft af et stigende antal tyverier og vejrskader blevet mindre og mindre lønsomt med tiden og blev endda tabsgivende i 2011.

Alligevel er priserne på indbo og hus ikke sat op i samme omfang, som risikoen er steget, forklarer Christian Sagild.

»Én af årsagerne er, at hvis man sætter prisen i vejret på hus og indbo, flytter folk. Og så flytter de med bilerne. Så hvis pakken hænger sammen, og de fleste køber en pakke, så betyder det jo ikke det store, om det lige præcis passer på de enkelte produkter,« siger han og tilføjer:

»Men idealbilledet er jo egentlig, at man tjener nogenlunde det samme på alle produkterne, for så er du ikke så sårbar over for udenlandsk konkurrence eller andre, der går ind og tager de profitable biler. Der er flere, der har prøvet, men de er mislykkedes med det. Det er ekstremt svært for udenlandske selskaber at komme ind på det danske marked. Det skyldes blandt andet, at vi har så lave omkostninger, som vi har. De kan ikke konkurrere på priserne.«

De seneste års store overskud i forsikringsselskaberne har bidraget til, at forsikringsbranchen er blevet beskyldt for at have for lidt konkurrence, men det er forkert ifølge Christian Sagild. Han mener, at selskaberne konkurrerer flittigt og underbygger det med tal, der viser, at i to ud af tre tilfælde, når en kunde skifter forsikringsselskab, er det kundens nye forsikringsselskab, der har initieret skiftet.

Han håber dog på, at danskerne vil begynde at interessere sig mere for forsikring. Også så de sikrer sig selv bedre mod eksempelvis tyveri, hvis omfang godt nok er faldet i 2014 – ifølge Christian Sagild takket være en øget politiindsats – men hvor Danmark fortsat har langt flere tyverier end landene omkring os.

»Tyveririsikoen i Danmark er fire til fem gange så stor som i vores nabolande. Både Sverige og Tyskland har langt lavere tyveri­frekvens pr. indbygger sammenlignet med Danmark,« siger Christian Sagild og forklarer den lave tyverifrekvens i Sverige med, at landet er geografisk meget udstrakt med store skovområder, hvor der aldrig kommer tyve, mens der også er mange bygder og landsbyer. Det minder i øvrigt lidt om Bornholm, som også har en helt anderledes lav tyveririsiko end resten af landet, siger Christian Sagild, der dog har svært ved at generalisere om danskernes forsikringsvaner andet end, at vi lærer af vores nederlag.

»Jeg tør ikke sige noget generelt om Danmark. Nogle har en hoveddør, man kan åbne med en rød pølse. De tænker; Det sker ikke for mig. Så sker det for dem, og de, der er blevet ramt af tyveri én gang, plejer at være gode til at sikre sig mod tyveri i fremtiden,« siger Christian Sagild.

Forsikringsselskaberne skubber dog også selv lidt på; både ved at rådgive om hvordan man bedre undgår skader og ved at belønne den gruppe af kunder, der selv mindsker risikoen for skader. Det sker ved den såkaldte mikrotarifering, hvor selskaberne i ekstra høj grad sætter prisen efter risiko.

»Mikrotarifering er også med til at adfærdsregulere mennesker sådan, at hvis du ved, at du skal betale 20 procent mere for din forsikring, hvilket du kan undgå ved særlige forebyggende tiltag, sørger du for at gøre det for at få rabatten, og så reducerer du skaderne,« siger Christian Sagild.

Forsikringsselskabernes øgede brug af mikrotarifering har fået kritikere til at påpege, at man langsomt opgiver solidariteten, som var den oprindelige tanke med forsikringen. Men ifølge Topdanmark-direktøren handler det om, at man er solidarisk med nogle, der er sammenlignelige.

»Man går galt i byen, når man tror, at man opgiver solidariteten i forsikringsproduktet, for hele filosofien i forsikring er, at den tilfældige risiko – den som du ikke selv er herre over sker – skal dækkes, hvis du bliver udsat for den, og den skal dækkes af dem, der ikke bliver ramt. Det er solidaritet,« siger han.

Topdanmark er i øjeblikket inde i en spændende periode, hvor det svenske forsikringsselskab If ejer en større og større del, og hvor If-direktør Torbjörn Magnusson senest har sat sig i Topdanmarks bestyrelse. Men hvor Christian Sagild godt tør spå om billigere bilforsikring i fremtiden, er han noget mere forsigtig, når det kommer til Topdanmarks fremtid og herunder de økonomiske resultater.

Store finanskoncerner som Danske Bank og Topdanmarks største konkurrent, Tryg Forsikring, udstikker finansielle mål på tre års sigt, men det afviser Topdanmark-direktøren at gøre.

»Du kommer aldrig til at høre mig komme med målsætninger, der rækker tre år frem i tiden. Markedet skifter så hurtigt. Man risikerer at træffe nogle dårlige valg for at komme i mål; fyre nogle medarbejdere eller sætte prisen i vejret på nogle kunder, som ellers langsigtet er en god forretning, men som er en belastning lige nu. Vi prøver i stedet at drive forretningen og tilpasse os markedet så godt som muligt år for år,« siger Christian Sagild.