Topdanmark opjusterer trods tilbagegang

Topdanmark opnår et dårligere resultat efter skat i første halvår end i samme periode sidste år, men landets næststørste forsikringsselskab opjusterer forventningerne til årets resultat.

Christian Sagild, adm. direktør i Topdanmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Selve forsikringsdriften kører fortsat på skinner for Topdanmark, men et lavere investeringsafkast betyder, at forsikringsselskabet i første halvår i år opnår et væsentligt lavere resultat end i samme periode året inden.

Således lander Topdanmarks resultat efter skat for første halvår på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i første halvår 2014.

Det tekniske resultat af forsikringsdriften holdes stabilt på 638 mio. kr. i første halvår mod 643 mio. kr. i første halvår 2014, og ser man isoleret på andet kvartal er der reelt tale om en fremgang for Topdanmark på 29 mio. kr. til 431 mio. kr.

Det forbedrer Topdanmarks centrale nøgletal combined ratio, der viser udgifter pr. 100 kr. i præmieindtægter, så Topdanmark i andet kvartal i år opnår en combined ratio på 80,8 mod 82,4 i samme periode året før.

»Det er færre vejrligsrelaterede skader, færre udgifter til brande og en mindre nedgang i udgifterne til tyveriskader, der er baggrunden for denne forbedring. For hele året forventer vi en forbedring i combined ratio fra omkring 90 til mellem 88 og 89 ekskl. afløbsresultat i 2. halvår 2015,« siger Christian Sagild, adm. direktør i Topdanmark.

Til gengæld halter det gevaldigt på investeringsresultatet, som i andet kvartal 2014 endte på 211 mio. kr., mens Topdanmark i andet kvartal i år fik et minus på 26 mio. kr. på denne konto.

»Faldet i investeringsafkastet skal ses i lyset af to forhold. Dels havde vi i samme kvartal i 2014 et usædvanligt højt investeringsafkast. Og dels har spændet mellem danske realkreditobligationer og den rentekurve, som vi skal benytte til at opgøre værdien af selskabets hensættelser, udvidet sig en del. Det smitter af på kvartalet. For hele 2015 forventer vi uændret investeringsafkast på 220-270 mio. kr. i skadeforsikringsregnskabet,« siger Christian Sagild.

De gyldne tider fortsætter for Topdanmark. Adm. direktør, Christian Sagild, uddyber:

 

Trods tilbagegangen i resultatet ser Topdanmark-ledelsen tilsyneladende alligevel mere positivt på årets resultat nu end ved årets start. Således opjusterer Topdanmark forventningerne til årets resultat med 50 mio. kr. til et resultat efter skat på 1.050-1.150 mio. kr.

Samtidig opjusterer Topdanmark sit tilbagekøbsprogram med 50 mio. kr. til 1,95 mia. kr., hvilket svarer til en udlodningsprocent på 9,6.

Der er tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 982 mio. kr. i 2015, og der resterer således 968 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for 2015, oplyser Topdanmark.