Topchefer: Krisen skal tages alvorligt

Både formanden for Realkreditrådet, Peter Engberg Jensen, og formanden for Finansrådet, Peter Schütze, mener, at danskerne skal tage uroen om de amerikanske boliglån med ro.

Den største risiko ved den aktuelle finansuro er, at det kan gøre folk tøvende og sætte økonomiske aktiviteter i stå. Sker det, kan det af sig selv føre til dårligere tider.

Det siger landechef for Nordea i Danmark og formand for Finansrådet, Peter Schütze. Han tilføjer, at det vil komme meget bag på ham, hvis danske finanskoncerner har sat større summer i de nødlidende amerikanske boliglån.

»Jeg kender ikke medlemmernes investeringer. Men det er bestemt ikke mit indtryk, at vi skal til at slås med store tab herhjemme som følge af dette,« siger Peter Schütze.

Topchefen for Nykredit, der er Danmarks i særklasse største realkreditkoncern, maner til ro og besindighed oven på den uro, som de mange nødlidende boliglån i USA har udløst. Koncernchef Peter Engberg Jensen siger, at det er en uheldig kombination af faldende boligpriser og stigende renter, der har ramt det amerikanske boligmarked.

Herhjemme er renten også steget betydeligt. De korte ét-årige renter er mere end fordoblet de seneste år. Også de lange 30-årige renter er steget, ligesom priserne på især lejligheder i København er faldet betydeligt i pris.

Alligevel mener Peter Engberg Jensen ikke, at den amerikanske krise vil smitte af på danske forhold.

»I USA har de en helt anden konstruktion. De subprime-lån, der er uro omkring, er lån helt uden for det normale realkreditsystem. Ordet »sub« hentyder netop til, at det er helt unormale lån, som er udbetalt under helt andre og meget mere lempelige lånevilkår end det, vi kender fra det danske realkreditsystem. Så der er ingen som helst lighed over til Danmark på dette område,« siger Peter Engberg Jensen.

Peter Schütze mener heller ikke, at krisen i USA umiddelbart er alvorlig for Danmark.

»Men der er en masse, som har kastet sig ud i mere risikofyldte investeringer, end afkastet berettiger til. Vi har været gennem en periode med historisk lave renter. Det har fået investorerne til at opsøge mere risikofyldte investeringer i jagten på afkast. Men nu er vi på vej mod mere normale tilstande, hvor de mere farlige investeringer skal have en anden pris. Derfor vil vi i den kommende tid se en del risikofyldte investeringer blive prissat på en ny måde,« siger Peter Schütze.

Positive signaler
Han tilføjer, at det meste i økonomien ser pænt ud lige for tiden – ude og hjemme. Der er økonomisk vækst, lav ledighed og mere rolige prisstigninger på boliger. Samtidig kommer der gode regnskaber fra virksomhederne.

»Så der er masser af positive signaler hele vejen rundt. Men derfor kan den aktuelle usikkerhed godt vare ved et stykke tid endnu. Vi vil sikkert se en del bølgeskvulp på de finansielle markeder og måske også virksomheder, der går ned. Men det er altså det normale. De seneste fire år, hvor vi har vænnet os til ingen tab, ingen lukninger og kun gode tider, er det unormale. Vi har haft fire helt unormalt gode år,« siger Peter Schütze.

Topchefen for Nykredit mener også, at udviklingen i USA og den aktuelle uro skal tages alvorligt.

»For det første er der en del, som taber penge på den aktuelle situation. Men det største problem er nok den usikkerhed, det skaber. Det har fået renterne til at stige, og det har især ramt kreditobligationer. Det betyder, at kredit og lån bliver dyrere. Men dette er ikke noget, der vælter verdensøkonomien,« siger Peter Engberg Jensen.

Peter Engberg Jensen understreger samtidig, at Nykredit ikke har investeret i subprime-lån, hvorfor de heller ikke er i fare for at lide tab på samme måde, som det er set med flere amerikanske finanshuse i den forløbne uge.

Krisen har dog smittet af på Danmark. Aktierne er faldet i kurs, og afstanden mellem renten på obligationer fra realkreditten og den danske stat er øget. Det er udtryk for, at investorerne nu forlanger en lille ekstra præmie for at sætte penge i realkredittens obligationer, der anses for lidt mere farlige end før. Før krisen brød ud, var afstanden mellem renten på en ti-årig statsobligation og en 30-årig realkreditobligation tæt ved 1,0 procent. Den afstand er nu øget til 1,2 procentpoint, sådan at renten på statsobligationen nu hedder 4,4 procent, og renten på fem procent 2038-obligation er oppe på 5,6 procent.

»Men det er så lidt, at det ikke betyder det store. Men der er sket en lille udvidelse af spændet,« siger Peter Engberg Jensen.