Topchef: Derfor er Jyske Bank-regnskabet tilfredsstillende

Analytikere og aktionærer er skuffede over årsregnskabet fra Jyske Bank, men bankens ordførende direktør, Anders Dam, peger på to forhold, der gør, at regnskabet efter hans mening er tilfredsstillende.

Foto: Henning Bagger. Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, erkender at han skuffede markedet med regnskabet for 2014, men han er selv tilfreds.
Læs mere
Fold sammen

Selvom Jyske Bank er blevet straffet for bankens årsregnskab for 2014, fastholder ordførende direktør Anders Dam, at regnskabet er tilfredsstillende.

Landets tredjestørste bank, Jyske Bank, præsenterede tirsdag morgen et årsregnskab, der viste en fremgang på bundlinjen fra 1,8 mia. kr. i 2013 til 3,1 mia. kr. i 2014. Men det var omkring 600 mio. kr. under, hvad markedet havde forventet, og på den baggrund faldt Jyske Bank-aktien hele syv pct., da børsen åbnede.

Kursfaldet kommer ikke bag på Anders Dam, siger han.

»Jeg havde nok forventet, at den ville falde, set i lyset af at den for det første steg i går (2,75 pct., red.), og så vidste vi jo godt, at vi ikke levede op til de forventninger, som markedet havde. Så der er ikke noget overraskende i det fald for mig,« siger Anders Dam.

En stor del af bankens opnåede resultatet skyldes, at Jyske Bank har indtægtsført omkring 2,4 mia. kr. i badwill fra sammenlægningen med BRFkredit - hvilket afspejler, at Jyske Bank har betalt en lavere kurs for aktierne i BRFkredit, end selskabets indre værdi berettiger til.

Ser man på bankens basisresultat, er det faldet fra et overskud på 450 mio. kr. i 2013 til et underskud på 831 mio. kr. i 2014. Alligevel mener Anders Dam ikke, at det er et skuffende regnskab, som Jyske Bank præsenterer.

»Nej, det gør jeg faktisk ikke. For man skal huske på, at det er i dag nøjagtig et år siden, at vi annoncerede, at vi ville gå sammen med BRF. Og der havde de to virksomheder til sammen et resultat på 2,7 mia. kr. Nu kommer vi ud med et på 3,1 mia. kr., og så vil folk sige, at det er sat lidt mærkeligt sammen. Det er også rigtigt, men jeg vil altså hellere indtægtsføre badwill, end jeg vil udgiftsføre goodwill,« siger Anders Dam - muligvis med en skjult henvisning til Danske Bank, der i forbindelse med bankens regnskab nedskrev omkring ni mia. kr. på bankens goodwill i Finland, Nordirland og Estland.

Derudover peger Anders Dam på to forhold, der ifølge Anders Dam forklarer, hvorfor resultatet ikke blev højere, end det gjorde.

»Den ene forklaring er rentefaldet via vores kunder. Det påvirker os negativt med ca. 550 mio. kr., mod et plus i 2013 på ca. 250 mio. kr. Hvis renten går hen og stiger, så får vi en meget stor del af det tilbage. Så det tager vi relativt afslappet, men det er trods alt et sving på 800 mio. kr. i forhold til 2013-regnskabet,« siger han.

Derudover peger han på, at Jyske Bank har reserveret et meget stort beløb.

»I vores regnskab kan man læse, at de regnskabsmæssige nedskrivninger overstiger forventet tab med 1.097 mio. kr. ultimo 2014. I 2013 var det minus 110 mio. kr., så der har vi taget et omsving på 1.200 mio. kr. Sammen med de 800 mio. kr. giver det 2 mia. kr., som de her omsving påvirker vores regnskab. Og det er ting, som vi har en fair chance for at få helt eller delvis igen. Så i dét lys er jeg tilfreds med regnskabet,« siger Anders Dam.