Topadvokat lægger sig ud med Kromann Reumert

Formanden for den fondsejede virksomhed Insepa, advokat Vagn Thorup, har skabt rystelser i Kromann Reumert efter at have etableret et incitamentsprogram i form af aktieoptioner, der skulle indbringe advokaten 20 millioner kroner for sit formandskab. Selv afviser han beskyldningerne.

Advokat Vagn Thorup er en af landets mest travle bestyrelsesfolk. For sit formandsskab i det bornholmske fiskeriselskab Insepa har han etableret et incitamentsprogram i form af aktieoptioner, som skulle indbringe de fire bestyrelsesmedlemmer i alt 65 millioner kroner, heraf 20 millioner kroner til Vagn Thorup. Arkivfoto: Charlotte Elgaard Christensen Fold sammen
Læs mere
Foto: Charlotte Elgaard Christensen, C

Sagen om det fondsejede bornholmske fiskeriklenodiet A. Espersen har givet rystelser i et af Danmarks største og mest velrenommerede advokatfirmaer, Kromann Reumert.

Topadvokat og en af Danmarks mest magtfulde bestyrelsesformænd Vagn Thorup er kommet i unåde hos sine tidligere partnere i det hæderkronede advokatfirma, hvor den 65-årige advokat har været partner i over 35 år, indtil han i slutningen af sidste år valgte at skifte til advokatfirmaet Rønne & Lundgren.

Det er nemlig et klart brud med de interne regler i Kromann Reumert, at Vagn Thorup, som er formand i Insepa, holdingselskabet bag A. Espersen, sammen med resten af bestyrelsen har etableret et incitamentsprogram i form af aktieoptioner, som skulle indbringe Vagn Thorup 20 millioner kroner for sit formandskab i selskabet.

Berlingske har talt med flere partnere i Kromann Reumert, hvor man helst ikke vil tale om den penible sag.

»Det har vi ingen kommentar til,« siger managing partner Arne Møllin Ottosen, da Berlingske henvender sig om sagen.

Få partnere i landets advokatfirmaer har lyst til at tale om deres interne regler, men ifølge Berlingskes oplysninger gælder det hos Kromann Reumert såvel som i alle andre store advokathuse, at man har meget strikse regler om partnernes investeringer, herunder om forretning med klienterne.

Ifølge Paul Mollerup, administrerende direktør i Danske Advokater, er det oplagt, at advokathusene sikrer sig imod interessekonflikter ved at have klare regler for advokaternes ageren i deres arbejde.

»Der er meget klare regler omkring at sikre sig imod nogen former for interessekonflikter. Derfor vil jeg tro, at der i større advokathuse er regler, som er lavet med henblik på at sikre, at man ikke risikerer det i forhold til partnernes egne investeringer,« siger Paul Mollerup.

Helt uhørt

Foruden at omgås Kromann Reumerts regler om partnernes investeringer havde Vagn Thorup ifølge Berlingskes oplysninger undladt at fortælle sine daværende partnere i Kromann Reumert om de 20 millioner kroner, han havde udsigt til gennem aktieprogrammet. Eftersom partnerne i Kromann Reumert deler alle indtægter og udgifter, er det helt uhørt, at en partner ikke fortæller om sine indtægter, og tillidsbruddet har ifølge Berlingskes oplysninger skabt rystelser i advokatfirmaet.

Berlingske ville gerne have talt med Vagn Thorup, men det har ikke været muligt at komme i telefonisk kontakt med advokaten. Vagn Thorup er i stedet i en mail blevet spurgt om, hvorfor han ikke informerede sine partnere i Kromann Reumert om incitamentsprogrammet. I sit svar til Berlingske udtrykker Vagn Thorup forundring.

»Det kommer som en overraskelse for mig, hvis der er partnere i mit gamle firma, der udtaler sig om mine personlige forhold. Det undrer mig også, hvis de udtaler, at de ikke har haft kendskab til incitamentsprogrammet. Programmet er for flere år siden beskrevet over for advokatfirmaets revisor og den daværende bestyrelse i form af en redegørelse fra den statsautoriserede revisor i det daværende KPMG, som er det firma, der for Fonden har lavet programmet. Jeg vil tro, du har talt med de forkerte,« skriver Vagn Thorup.

Fredag skrev Berlingske, hvordan bestyrelsen i Insepa har etableret et incitamentsprogram, som sammenlagt giver bestyrelsens fire medlemmer 65 millioner kroner igennem et aktieprogram til effektuering i 2015. Mens formand Vagn Thorup ifølge Berlingskes oplysninger står til at få 20 millioner kroner i aktieprogrammet, står Insepas administrerende direktør, Klaus Beyer Nielsen, til at få 35 millioner kroner. De øvrige to medlemmer, Asger Kastbjerg og Sven-Gunnar Schough, står til at få fem millioner kroner hver. Både Vagn Thorup og Sven-Gunnar Schough sidder også i bestyrelsen i fonden bag fiskegiganten.

Usædvanlig sag

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en indberetning om incitamentsprogrammet henvendt sig til fondens bestyrelse »vedrørende mulige beslutninger i strid med fondslovgivningen og habilitetsbestemmelser«, som det er formuleret i fondens årsrapport for 2014.

Sagen er usædvanlig, da det er højst usædvanligt, at bestyrelsesmedlemmer af erhvervsdrivende fonde i Danmark tildeler sig selv så høje vederlag og modtager incitamentsaflønning i form af aktieoptioner.

Ifølge anbefalinger for god fondsledelse anbefaler Komitéen for god fondsledelse, at »medlemmer af bestyrelser i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag« og altså ikke modtager vederlag via aktieprogrammer. Anbefalingerne blev udarbejdet i 2014 efter flere sager, hvor Erhvervsstyrelsen har nedsat honorarer, som fondsbestyrelser har bevilget sig selv. Eksempelvis blev honoraret til formand for fonden bag Grundfos, Niels Due Jensen, nedsat fra til 500.000 fra 750.000 kroner i 2013.